aktualności

Koziołek Matołek zawitał do Stanisławowa

27/05/2017 22:15

Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego przygotowało niespodziankę dla najmłodszych mieszkańców Iwano-Frankowska. W ramach Dni Kultury Polskiej zaprezentowano stanisławowskim dzieciom spektakl „Koziołek Matołek podróżuje po świecie” na podstawie twórczości Kornela Makuszyńskiego.

Rozpoczęły się Dni Kultury Polskiej w Iwano-Frankiwsku

26/05/2017 20:49

Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego po raz drugi zorganizowało Dni Kultury Polskiej. Wydarzenie rozpoczęło się wykładem o biografiach językowych Bukowiny i Pokucia Gabrieli Augustyniak-Żmudy. Przed mieszkańcami Iwano-Frankiwska jeszcze dwa dni z polskim imprezami kulturalnymi.

Pa, pa szkoło. Witaj lato!

26/05/2017 13:47

Nawet drobny deszczyk nie był w stanie zmącić wspaniałych, wesołych i radosnych nastrojów uczniów szkoły nr 24 im. Marii Konopnickiej we Lwowie.

Ostatni dzwonek-2017 w szkole im. św. Marii Magdaleny

26/05/2017 13:18

Uroczystość ostatniego dzwonka roku szkolnego 2016-2017 zaczęła się polonezem w wykonaniu maturzystów.

Żegnamy Marię Tarnawiecką

26/05/2017 11:23

Z żalem zawiadamiamy, że 26 maja 2017 roku odeszła do wieczności śp. Maria Tarnawiecka

Ukraińska reforma emerytalna nie może wystartować

25/05/2017 11:13

Ukraina, mimo wielokrotnych zapowiedzi, nie rozpoczęła reformy emerytalnej. Jest to o tyle dziwne, że w chwili obecnej około 50% pieniędzy wypłacanych na emerytury pochodzi z budżetu państwa, a nie ze składek zgromadzonych przez pracowników. Eksperci szacują ze za 2–3 lata państwu zabraknie środków na wypłatę emerytur, które i tak są bardzo niskie.

publicystyka

„Trzecia fala”. Ormianie w Polsce po 1989 roku

28/05/2017 11:03

Ormianie mieszkają w Polsce od wieków. Ci, którzy reprezentują tzw. „starą” imigrację, datowaną od czasów średniowiecza, w większości są już przede wszystkim Polakami, niektórzy kultywują jeszcze tradycje przodków. Przedstawiciele tzw. „nowej” imigracji to osoby, które przyjechały do Polski po 1989 roku.

Posłaniec św. Grzegorza

27/05/2017 11:01

W czerwcu 1927 roku ukazał się pierwszy numer pisma „Posłaniec św. Grzegorza”, poświęconego sprawom archidiecezji lwowskiej obrządku ormiańskiego, redagowany przez księdza Dyonizego Kajetanowicza.

Krzyże pamięci i przyjaźni

26/05/2017 10:56

Spotkać je można nie tylko na cmentarzach, czy w pobliżu świątyń, ale wszędzie tam, gdzie osiedlali się Ormianie, znajdując miejsca dla siebie przyjazne – tworzyli coś ważnego dla siebie, swojej rodziny, regionu.

Ormianin to dwa razy Polak!

25/05/2017 10:52

Jest coś takiego w narodzie ormiańskim, że jak gdyby spłaca swój dług krajowi, który nie będąc jego krajem ojczystym, dobrze go przyjął. Ormianie polscy czuli się podwójnie zobligowani, by dla drugiej ojczyzny uczynić jak najwięcej za to, że stworzono im dobre warunki i dobrze ich tu przyjęto.

O trupie w szafie i fałszywych weteranach

20/05/2017 04:01

Słów kilka o tym całym cyrku związanym z „obchodami” na Ukrainie 8/9 maja (data do wyboru), a którego świadkami byliśmy ostatnio.

Historyczny fenomen żydowskiego sztetlu

15/05/2017 10:18

Sztetl w języku jidysz oznacza małe miasteczko zamieszkałe często wyłącznie przez Żydów.

Książka o najnowszych dziejach archidiecezji lwowskiej obrządku łacińskiego

14/05/2017 10:12

W dotychczasowej literaturze poświęconej powojennym losom Kościoła Lwowskiego w granicach Związku Sowieckiego dominują wydawnictwa źródłowe, edycje wspomnień oraz opracowania tematów szczegółowych.

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

©2011-2017 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.