28/12/2018 16:35

Spotkanie opłatkowe lwowskich kombatantów

Centrum Polskiej Kultury Odra-Niemen-Dniestr zorganizowało spotkanie opłatkowe dla Polskich Kombatantów Wojny Światowej 1939-1945 i Osób Represjonowanych miasta Lwowa oraz członków i przyjaciół organizacji.

19/12/2018 21:25

Spotkanie opłatkowe w Konsulacie RP we Lwowie

17 grudnia w Konsulacie Generalnym RP we Lwowie odbyło się tradycyjne spotkanie opłatkowe dla przedstawicieli środowiska polskiego, duchowieństwa, gości z lwowskiego okręgu konsularnego, a także pracowników konsulatu. Na spotkanie z rodakami przybył Jarosław Drozd, były konsul generalny tej placówki.

18/12/2018 14:06

IV Forum Młodych Polaków na Ukrainie

W dniach 29 listopada – 2 grudnia 2018 roku w Iwano Frankiwsku (d. Stanisławowie) odbył się II etap IV Forum Młodych Polaków na Ukrainie.

18/12/2018 10:40

Jasełka we lwowskim podwórku

W niedzielne południe, 16 grudnia, polskie kolędy i pastorałki zabrzmiały w starym podwórku przy ul. Strzelców Siczowych (d. 3 Maja) 11 we Lwowie.

11/12/2018 02:56

Studenci z Wilna odwiedzili polską młodzież we Lwowie

W ramach drugiej części studenckiej wymiany młodzież z polskiego klubu „Juventa Wileńska” odwiedziła Lwów, aby zobaczyć miasto i nawiązać współpracę z rówieśnikami z Ukrainy. Jest to kontynuacja projektu, który rozpoczął się we wrześniu br., kiedy młodzi lwowiacy po raz pierwszy gościli u stypendystów na Litwie.

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

©2011-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.