LXIX Specjalne Spotkanie Ossolińskie

-a A+

Obchody Jubileuszu 200-lecia powołania do życia Zakładu Narodowego im. Ossolińskich rozpoczęto od LXIX Specjalnego Spotkania Ossolińskiego pod tytułem „Polska i Ukraina: wczoraj – dziś – jutro”, które odbyło się 12 maja w głównym gmachu Konsulatu Generalnego RP we Lwowie.

Przemówienie wstępne wygłosił konsul generalny RP we Lwowie Rafał Wolski. Po wystąpieniu dyrektora Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu Adolfa Juzwenki i wicedyrektora Lwowskiej Narodowej Biblioteki im. Wasyla Stefanyka NAN Ukrainy Wasyla Ferszteja głos zabrali: Henryk Litwin, ambasador RP na Ukrainie w latach 2011–2016 i Markijan Malski, ambasador Ukrainy w Polsce w latach 2010–2014. Moderatorem spotkania był dyrektor Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego i przewodniczący Polsko-Ukraińskiego Forum Partnerstwa Jan Malicki.

Więcej w następnym nr Kuriera Galicyjskiego.

Konstanty Czawaga

Fot. Konstanty Czawaga

01/01/1970 01:00

29/01/2008 10:09

„My, szlachta ukraińska...”

Gente Polonus, natione Ukrainus

Prof. Andrzej Rottermund, dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie (Fot. Jurij Smirnow)
16/04/2013 10:54

Muzea miejscem kształtowania świadomości narodowej

– Spotkania Ossolińskie wskazują drogę, którą należy kroczyć ku współpracy polsko-ukraińskiej w dziedzinie kultury – powiedział Adolf Juzwenko, dyrektor Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu. 8 kwietnia zainaugurował XXXI spotkanie, na które został zaproszony prof. Andrzej Rottermund, dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie.

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

©2011-2017 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.