Minister spraw zagranicznych Ukrainy Pawło Klimkin z wizytą na Uniwersytecie Przykarpackim

-a A+

W ramach roboczej wizyty w Iwano-Frankiwsku, 30 listopada br. Uniwersytet Przykarpacki odwiedził minister spraw zagranicznych Ukrainy Pawło Klimkin.

Szef ukraińskiego MSZ, wspólnie z rektorem Ihorem Cependą i wiceprzewodniczącą Iwano-Frankiwskiej Obwodowej Administracji Państwowej Mariją Sawką, złożyli kwiaty pod obeliskiem poświęconym studentom i wykładowcom, którzy zginęli w walce o niepodległość Ukrainy.

Po południu w główniej sali uniwersytetu Pawło Klimkin spotkał się ze studentami i wykładowcami. Na spotkaniu byli obecni również przedstawiciele władz miejscowych, działacze społeczni, uczestnicy ATO i wolontariusze.

Minister spraw zagranicznych Ukrainy podkreślił potrzebę rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na Ukrainie, partnerstwa publiczno-prywatnego, aby zmniejszyć tempo migracji zarobkowej. Zachęcał studentów do wdrażania pomysłów, które byłyby interesujące dla rynku europejskiego, podkreślając, że region karpacki ma wyjątkowe warunki do przyciągania inwestorów. Zdaniem ministra, to młodzież powinna stać się generatorem pomysłów dla rozwoju państwa.

Na zakończenie minister spraw zagranicznych Ukrainy Pawło Klimkin odpowiedział na pytania obecnych na sali.

Eugeniusz Sało

Fot. Leon Tyszczenko

05/09/2014 11:17

Szczepan Biliński doktorem honoris causa Uniwersytetu Przykarpackiego

1 września 2014 roku podczas uroczystego posiedzenia Rady Naukowej Przykarpackiego Państwowego Uniwersytetu imienia Wasyla Stefanyka tytułem doktor honoris causa został nagrodzony profesor biologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek korespondent PAN, członek Polskiej Akademii Umiejętności Szczepan Biliński.

15/11/2014 16:44

Grać według zasad

Unia Europejska to pragmatyczna realizacja romantycznego marzenia, idei która w centralnym punkcie stawia prawa i interesy jednostki – powiedział Jan Tombiński, ambasador UE w Kijowie, a poprzednio ambasador Polski przy UE, podczas swojego wykładu na Uniwersytecie Przykarpackim w Iwano-Frankiwsku.

23/06/2015 06:13

Jubileusz uniwersytetu

75-lecie obchodził Narodowy Uniwersytet im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankiwsku.

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

©2011-2017 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.