05/11/2018 18:19

Piszemy i oceniamy na B1

Język to przede wszystkim komunikacja, jednak w ocenie kompetencji językowych ważną rolę odgrywa certyfikacja.

20/10/2018 14:38

V Kresowy Festiwal Polonijny Młodzieży Szkolnej w Zamościu

Od 19 do 23 września na zaproszenie Zamojskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej został zorganizowany wyjazd na V Kresowy Festiwal Polonijny Młodzieży Szkolnej w Zamościu. Udział w nim wzięli również uczniowie Szkoły Średniej nr 3 im. Królowej Jadwigi z polskim językiem nauczania w Mościskach.

20/10/2018 14:29

Objazd polskich miejsc pamięci

O poranku 3 października na zaproszenie Towarzystwa Kultury Polskiej w Sumach z wizytą do miasta Sumy przybyli konsul generalny RP w Charkowie Janusz Jabłoński i konsul Jan Zdanowski, żeby wziąć udział w objeździe miejsc polskiej pamięci narodowej.

05/10/2018 06:51

Ze Szczejkowic do Lwowa

Chór parafialny „Jutrzenka” w parafii pw. Matki Bożej Pośredniczki Wszelkich Łask w Szczejkowicach z dyrygentem Eweliną Zabłocką w dniach 14–16 września przebywał we Lwowie.

18/09/2018 21:10

Wspólna historia uczy i bawi

W poniedziałek, 10 września, na Dworcu Głównym w Krakowie grupa uczniów z Liceum nr 18 w Szczecinie serdecznie powitała grupę ze szkoły nr 10 im. św. Marii Magdaleny we Lwowie.

07/09/2018 15:40

Lato Polonijne 2018 w Lublinie

W dniach 9–29 lipca br. Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie zorganizowało Warsztaty kwalifikacyjne dla nauczycieli szkół polonijnych (język polski, historia i kultura Polski), na które przyjechało 60 nauczycieli z Ukrainy, Białorusi, Mołdawii i in. krajów. Kurs był finansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach konkursu na realizację zadania „Pomoc Polonii i Polakom za granicą” w roku 2018.

21/08/2018 14:33

Sylwetki Naszych Czytelników

Nic nie sprawia nam większej przyjemności, aniżeli dowody sympatii ze strony Naszych Czytelników. Nie wszystko możemy pokazać, nie na wszystko możemy odpowiedzieć. Za wszystkie listy i działania jesteśmy wdzięczni. Pozwalają nam żyć i funkcjonować. Sprawiają, że czujemy się potrzebni, że razem z Wami stanowimy jedną wielką Rodzinę.

07/08/2018 09:25

Pamięć nie wygasa

Już po raz dziewiąty uczniowie dolnośląskich szkół wraz z opiekunami wyjeżdżają na Ukrainę, aby porządkować zabytkowe polskie nekropolie.

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

©2011-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.