W ukraińskim parlamencie pojawił się projekt uchwały ws. ostrzelania konsulatu RP

-a A+

Do Rady Najwyższej, parlamentu Ukrainy, wpłynął we wtorek projekt uchwały z apelem o ujęcie i ukaranie sprawców akcji przeciwko placówkom dyplomatycznym Polski, w tym ostrzelania 29 marca konsulatu RP w Łucku.

Projekt opublikowano na portalu parlamentu w godzinach wieczornych, po posiedzeniu Komitetu Konsultacyjnego Prezydentów Rzeczypospolitej Polskiej i Ukrainy w Kijowie. Stronę polską reprezentował na nim szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy, Krzysztof Szczerski, ukraińską - wiceszef administracji prezydenta Petra Poroszenki ds. polityki zagranicznej Kostiantyn Jelisiejew.

Autorami projektu są deputowani Mykoła Kniażycki z frakcji Frontu Ludowego b. premiera Arsenija Jaceniuka i Oksana Jurynec z Bloku prezydenta Petra Poroszenki.

„Rada Najwyższa Ukrainy z głębokim zaniepokojeniem odbiera podejmowane przez Federację Rosyjską oraz jej agenturę na Ukrainie i w Polsce próby zasiania wrogości i rozbratu między bratnimi narodami ukraińskim i polskim” – głosi projektowana uchwała.

Przykładem tej „agresywnej polityki” są – według autorów – „zaplanowane i dobrze zorganizowane akcje niszczenia pomników na ukraińskich grobach i w miejscach pamięci narodowej w Polsce” oraz polskich pomników i podobnych miejsc na Ukrainie.

„Strony ukraińska i polska niejednokrotnie mówiły o potępieniu takich działań i niedopuszczalności spekulowania na temat historii naszych krajów, by wnieść rozbrat między Ukrainą i Polską, zwłaszcza w czasie, gdy Ukraina potrzebuje wsparcia międzynarodowego, a Polska pozostaje pewnym sojusznikiem Ukrainy w Unii Europejskiej” – czytamy.

Autorzy uchwały zwrócili się do Służby Bezpieczeństwa Ukrainy, prokuratury i policji o dokładne śledztwo, które pozwoli na ustalenie sprawców ataku na konsulat w Łucku. „Szczytem rosyjskiej operacji był zamach na siedzibę konsulatu RP w Łucku (…)” – podkreślono w projekcie dokumentu.

Na razie nie wiadomo, kiedy uchwała mogłaby trafić pod obrady parlamentu.

Podczas posiedzenia Komitetu Konsultacyjnego Prezydentów Rzeczypospolitej Polskiej i Ukrainy omówiono m.in. projekt "mapy drogowej" pojednania polsko-ukraińskiego. Spotkanie dotyczyło aktualnych problemów polsko-ukraińskiej współpracy; strony uzgodniły plan współdziałania w zakresie współpracy dwustronnej, agendy europejskiej i międzynarodowej. Oddzielną uwagę poświęcono kwestii utworzenia Polsko-Ukraińskiego Centrum Dobrosąsiedztwa - poinformowano w komunikacie Biura Spraw Zagranicznych Kancelarii Prezydenta RP.

"Strony podkreśliły znaczenie unikania polityzacji problemów historycznej przeszłości dwóch narodów i propagowania w obydwu społeczeństwach pozytywnych przykładów w historii stosunków polsko-ukraińskich" - czytamy w komunikacie.

Podkreślono, że uczestnicy posiedzenia "zdecydowanie potępili zbrojny atak" na polski konsulat generalny w Łucku. Z komunikatu wynika, że strona ukraińska poinformowała o czynnościach podjętych w celu jak najszybszego wyjaśnienia incydentu i pociągnięcia sprawców do odpowiedzialności. "Obie strony zgodziły się, że podobne prowokacje żadną miarą nie powinny mieć wpływu na przyjacielskie partnerskie relacje między Rzecząpospolitą Polską i Ukrainą" - głosi komunikat.

Z Kijowa Jarosław Junko (PAP)

Źródło: dzieje.pl

25/01/2017 13:14

Sprofanowano cmentarz w Bykowni

Nieznani sprawcy pomazali w nocy z wtorku na środę czerwoną farbą cmentarz ofiar totalitaryzmu w Bykowni pod Kijowem i próbowali zniszczyć wejście na znajdujący się tam polski cmentarz wojenny. Ambasada RP w Kijowie wystosowała notę dyplomatyczną w tej sprawie.

08/02/2017 15:12

Polski konsulat we Lwowie obrzucony farbą (WIDEO)

W nocy z 7 na 8 lutego nieznani sprawcy obrzucili czerwoną farbą siedzibę polskiego konsulatu we Lwowie, a na parkanie zostawili niedokończony napis „Наша земля – I” (tłum. „Nasza ziemia – I”).

10/02/2017 07:50

Dlaczego się nie udaje?

Już od dwóch lat Ukrainą i Polską targają wstrząsy polsko-ukraińskich, czy jak kto woli ukraińsko-polskich nieporozumień.

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

©2011-2017 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.