Zmarł Franciszek Brzezicki – założyciel polskiego podziemia w Żytomierzu w czasie II wojny światowej

-a A+

W dniu 4 sierpnia na 92. roku życia odszedł do domu Ojca powszechnie szanowany Polak z Żytomierza, więzień obozów koncentracyjnych na Majdanku, w Rogożnicy, Leitmeritz i GUŁAGów, członek komórki AK na Majdanku – Franciszek Brzeżicki.

Wspólnie z jego rodziną jesteśmy w żałobie oraz łączymy się w modlitwie o wieczny odpoczynek dla jego duszy. Pożegnanie z Franciszkiem Brzezickim w Żytomierzu odbyło się 5 maja.

Polak Franciszek Brzeżicki, urodził się w 1924 roku, w Żytomierzu. Jego rodzice zostały poddane represjom ze strony bolszewickich władz. Ojciec w latach Wielkiego Terroru 1937-1938 został rozstrzelany, a matkę wywieziono na Sybir. W wieku 16 lat po niemieckiej okupacji Wołynia wspólnie z kolegami Brzezicki założył polską podziemną młodzieżową antyniemiecką organizację. Dwa lata później został aresztowany przez Niemców i wywieziony do obozów koncentracyjnych na terenie Polski i Czech. Po wyzwoleniu Leitmeritz przez aliantów, Franciszek Brzezicki nie przystał na propozycję kolegów by osiedlić się we Francji i zdecydował się na powrót do Ukrainy sowieckiej. Aresztowany przez organy bezpieki za obronę byłego więźnia przed swawolą oficera NKWD w Łucku Brzezicki został wtrącony do więzienia, z którego udało mu się uciec. W 1950 roku ponownie złapany i skazany na dziesięć lat więzienia w obozie GUŁAG. Po śmierci Stalina Brzezickiego uniewinniono.

Walentyna Jusupowa
Studencki Klub Polski w Żytomierzu

Zapomniany bohater

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

©2011-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.