aktualności

Lwowska lekcja historii w kinie

20/10/2018 12:06

Uczniowie oraz nauczyciele szkół ogólnokształcących średnich ze Lwowa i obwodu lwowskiego poznawali historię Polski podczas „Lekcji historii w kinie”.

V Kresowy Festiwal Polonijny Młodzieży Szkolnej w Zamościu

20/10/2018 11:38

Od 19 do 23 września na zaproszenie Zamojskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej został zorganizowany wyjazd na V Kresowy Festiwal Polonijny Młodzieży Szkolnej w Zamościu. Udział w nim wzięli również uczniowie Szkoły Średniej nr 3 im. Królowej Jadwigi z polskim językiem nauczania w Mościskach.

MonoWschód po raz czwarty w Wilnie!

20/10/2018 11:33

Konopnicka, Stachura i Hemar. Wystawy fotograficzne, warsztaty teatralne i noce pełne muzyki.

Objazd polskich miejsc pamięci

20/10/2018 11:29

O poranku 3 października na zaproszenie Towarzystwa Kultury Polskiej w Sumach z wizytą do miasta Sumy przybyli konsul generalny RP w Charkowie Janusz Jabłoński i konsul Jan Zdanowski, żeby wziąć udział w objeździe miejsc polskiej pamięci narodowej.

Spotkanie Arkadiusza Jakubika z publicznością festiwalową we Lwowie

19/10/2018 10:29

W ramach Przeglądu Najnowszych Filmów Polskich we Lwowie „Pod Wysokim Zamkiem” zaprezentowano nagrodzony m.in. w ubiegłym roku Złotymi Lwami film „Cicha noc” w reżyserii Piotra Domalewskiego. Projekcja była poprzedzona spotkaniem z aktorem Arkadiuszem Jakubikiem i producentami filmu.

Śladami Jana III Sobieskiego we Lwowie

18/10/2018 14:27


Uczniowie z polskiej szkoły nr 10 im. św. Marii Magdaleny we Lwowie wraz z rówieśnikami ze Szczecina zebrali się 17 października na Rynku we Lwowie, aby zapoznać mieszkańców i gości miasta z postacią króla Jana III Sobieskiego.

Ponowne otwarcie Polskiej Sobotnio-Niedzielnej Szkoły w Szczercu

17/10/2018 10:34

11 października w Szczercu k. Lwowa uroczyście otwarto nowy rok szkolny w Polskiej Sobotnio-Niedzielnej Szkole im. gen. Stanisława Maczka. Szkółka, która działała przy kościele św. Stanisława, odnowiła swoją działalność w tym roku.

publicystyka

Lwów uwieczniony na płótnie

20/10/2018 11:45

W dniu 10 października br. w galerii „Własna Strzecha” przy ul Rylejewa 9 otwarta została wystawa poplenerowa, na którą złożyły się prace malarzy uczestniczących w kolejnym plenerze artystycznym, zorganizowanym przez Lwowskie Towarzystwo Miłośników Sztuk Pięknych (LTMSP).

„Z domu niewoli” Polskiego Teatru Ludowego we Lwowie po raz kolejny w Warszawie

20/10/2018 11:41

Beata Obertyńska po raz kolejny wyszła „Z domu niewoli”. Po raz kolejny historię lwowianki, poetki, aktorki, żołnierza Armii Andersa usłyszeli uczniowie warszawskich szkół.

Nad pięknym modrym Dunajem

18/10/2018 08:14

Zapożyczyłem ten tytuł z popularnego walca autorstwa Johanna Straussa skomponowanego w 1867 roku, aby opisać kolejny wyjazd Polskiego Teatru Ludowego ze Lwowa do stolicy Austrii.

Gdyby nie żądza pieniądza i hipokryzja świata, wojna by się dawno zakończyła

13/10/2018 17:48

My, Polacy z Ukrainy, wiemy – na Ukrainie trwa wojna. Wojna, której większość świata nie chce widzieć, której nie chce uznać, o której nie chce pamiętać.

Prezentacja książki Bohdana Hudia we Lwowie

11/10/2018 16:26

W znakomitym miejscu, w Budynku Uczonych, dawnym Kasynie Szlacheckim, profesor Bohdan Hud’ zaprezentował ukraińską wersję książki „Ukraińcy i Polacy na Wołyniu, Naddnieprzu i w Galicji Wschodniej”.

Marmolada pani Wermut

11/10/2018 16:02

Do największych nieszczęść w historii Stanisławowa z pewnością odnosi się wielki pożar z 1868 roku. Napisano o nim wiele, ale dzięki esejowi Jurija Andruchowycza „Erc-Herc-Perc” pożar otrzymał określenie „marmoladowy”.

Reformaci

11/10/2018 15:57

Klasztory rzymskokatolickie na wschodzie Rzeczypospolitej

Filmy i książki o Kościele rzymskokatolickim na Ukrainie

09/10/2018 03:58

Wywiad Konstantego Czawagi z biskupem seniorem Marianem Buczkiem.

Historyczna sprawiedliwość

04/10/2018 08:58

Z chwilą, gdy otrzymają Państwo do rąk kolejny numer naszego pisma, mija 80 lat od wydarzeń, które ówczesna opinia publiczna w kraju i za granicą przyjęła niejednoznacznie – była to aneksja przez Polskę Zaolzia.

Uratowani od zapomnienia

04/10/2018 08:49

W wielu miastach i miejscowościach na dawnych terenach Rzeczypospolitej są opuszczone i zapomniane cmentarze dawnych mieszkańców. Obecnie określane są jako „polskie cmentarze”.

Program rewitalizacji Lwowa – Podzamcze 2012 – 2025

-a A+

Przygotowany został w ramach współfinansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej projektu Pomoc rozwojowa 2011 nr 539 pt: Poprawa jakości życia mieszkańców jako efekt programu rewitalizacji centrum miasta Lwowa. Projekt był realizowany przez Instytut Rozwoju Miast w Krakowie. Oficjalny ukraiński partner projektu: Instytut Miasta/Urząd Miasta Lwowa.


„Program rewitalizacji Lwowa-Podzamcze 2012-2025” jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Instytutu Rozwoju Miast. Utwór powstał w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej realizowanej za pośrednictwem MSZ RP w roku 2011. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji, o posiadaczach praw oraz o programie polskiej współpracy rozwojowej.


Зміст / Spis treści:
Передмовa Олександр Кобзарев / Słowo wstępne Ołeksandr Kobzarew, s. 9
Передмовa Юрій Іванович Криворучко / Słowo wstępne Jurij Kryworuczko, s. 11


Передмовa Лілія Онищенко-Швець / Słowo wstępne Lilija Onyszczenko-Szweć, s. 14
1. Вступ, s.17
2. Комплексна ревіталізація центральної частини міста Львова, s. 19
3. Територія, що включена до Програми ревіталізації Львів-Підзамче (аналіз), s. 21
3.1. Делімітація території, що підлягає ревіталізації, s. 21
3.2. Короткий екскурс в історію розвитку району Підзамче .....23
3.3. Забруднення навколишнього середовища, s. 24
3.4. Транспортне сполучення, s. 26
3.5. Історична та культурна спадщина району Підзамче, s. 29
3.6. Просторово-функціональна структура, s. 32
3.7. Туризм, s. 35
4. Концепція ревіталізації Підзамче до 2025 року, s. 37
4.1. Підзамче сьогодні – висновки з аналізу, s. 37
4.2. Заплановані напрямки змін – бачення та цілі ревіталізації району Підзамче, s. 38
4.3. Eтап I: Перелік обов’язкових завдань в рамках програми ревіталізації району Підзамче (зокрема, система партнерства), s. 44
4.4. П роекти для підтримки процесу ревіталізації району Підзамче, s. 67
5. Система моніторингу, s. 77
5.1. Щорічний Звіт з моніторингу процесу ревіталізації Підзамче, s. 77
5.2. Оцінювання результатів у 2017 році, s. 78
5.3. Інформування місцевої громади про перебіг процесу ревіталізації, s. 79
Program rewitalizacji Lwowa-Podzamcze 2012-2025, s.81
1. Wprowadzenie, s. 83
2. Kompleksowa rewitalizacja centrum Lwowa, s. 85
3. Diagnoza obszar rewitalizacji Lwowa-Podzamcze, s.86
3.1. Delimitacja obszaru rewitalizacji, s.86
3.2. Zarys historii rozwoju Podzamcza, s. 87
3.3. Zanieczyszczenie środowiska przyrodniczego, s. 88
3.4. Transport i komunikacja, s. 89
3.5. Dziedzictwo historyczno-kulturowe Podzamcza, s. 89
3.6. Struktura przestrzenno-funkcjonalna, s. 91
3.7. Turystyka, s. 92
4. Koncepcja rewitalizacji Podzamcza do 2025 r., s. 94
4.1. Podzamcze dzisiaj – wnioski z diagnozy, s. 94
4.2. Planowane kierunki zmian – wizja i cele rewitalizacji Podzamcza, s. 95
4.3. Etap I: Lista zadań niezbędnych do realizacji w ramach programu rewitalizacji Podzamcza (w tym system partnerstw), s. 100
4.4. Projekty wspierające rewitalizację Podzamcza, s. 116
5. System monitorowania, s. 120
5.1. Coroczne Raport z monitowania rewitalizacji Podzamcza, s. 120
5.2. Ewaluacja ex-post w 2017 r., s. 121
5.3. Informowanie społeczności lokalnej o przebiegu procesu rewitalizacji, s. 122
Література/Literatura, s. 126


Autorzy: Pod redakcją dr Wojciecha Jarczewskiego oraz Macieja Huculaka – zespół w składzie: Maria Garcia Fernandez (Universidade da Coruna); Iryna Foheł (Instytut Miasta/Urząd Miasta Lwowa); Maciej Huculak (Instytut Rozwoju Miast); Karol Janas (Instytut Rozwoju Miast); dr Wojciech Jarczewski (Instytut Rozwoju Miast); Jonás Sánchez Méndez (Universidade da Coruna); Wioleta Śmietana (Instytut Rozwoju Miast); Andrij Pundor (Instytut Miasta/Urząd Miasta Lwowa); Stanisław Szepitjak (Instytut Miasta/Urząd Miasta Lwowa); Stepan Wesełowskyj (Instytut Miasta/Urząd Miasta Lwowa); prof. Zygmunt Ziobrowski (Instytut Rozwoju Miast); Marjana Zub (Instytut Miasta/Urząd Miasta Lwowa)


ISBN 978-83-89440-27-3


Publikacja dostępna w wersji PDF:

Program rewitalizacji Lwowa – Podzamcze 2012 – 2025

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

©2011-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.