• Karpackie lodowe krzyże

    Dzień 19 stycznia – święto Objawienia Pańskiego według kalendarza juliańskiego. Kapłani we wsiach Pokucia i Huculszczyzny święcą wodę w rzekach. ...
  • Petro Poroszenko podziękował prezydentow...

    Trybunał Konstytucyjny uznał za niezgodne z Konstytucją przepisy nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej, zawierające określenia „ukraińscy nacjonaliści” i „Małopolska Ws...
  • Odnowiono małe organy w katedrze lwowski...

    W nocy 15 grudnia 2018 roku w katedrze rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny we Lwowie miało miejsce niezwykłe wydarzenie. A nawet tajemnicze, bo o tym mało...

aktualności

Dobre uczynki na Linii 102.pl

17/01/2019 13:08

Na bocznicy toru nr 33 w Przemyślu

W Tyraspolu otwarto Centrum Kultury Polskiej Jasna Góra

17/01/2019 12:08

Ta zima była dla Polaków z Naddniestrza wyjątkową. W Tyraspolu zostało otwarte Centrum Kultury Polskiej. Po ponad dziesięciu latach oczekiwania Polacy z Naddniestrza otrzymali swoją siedzibę.

Aby w górach nie było pożarów

17/01/2019 10:24

Polacy z powiatu legionowskiego, partnerskiego rejonowi wyżnickiemu w obw. czerniowieckim, przekazali wóz strażacki.

IV Orszak Trzech Króli w Mościskach

09/01/2019 14:26

W święto Objawienia Pańskiego, 6 stycznia, ulicami Mościsk po raz czwarty przeszedł Orszak Trzech Króli. Mościska, znajdujące się 15 km od polsko-ukraińskiej granicy, są jedynym z trzech miejsc na Ukrainie, po Żytomierzu i Kamieńcu-Podolskim, gdzie jest kultywowana tradycja Orszaku Trzech Króli.

Tomos wystawiony w Kijowie

09/01/2019 12:05

Wydany przez patriarchę ekumenicznego Konstantynopola Bartłomieja I tomos o autokefalii Cerkwi Prawosławnej Ukrainy został przekazany metropolicie Epifaniuszowi. W poniedziałek, pierwszy dzień Bożego narodzenia wedle starego stylu, tomos został wystawiony w Kijowie w Soborze Mądrości Bożej.

I Międzynarodowy Festiwal Bożonarodzeniowy „Kolęda w Karpatach”

07/01/2019 09:39

Ponad 200 uczestników z Ukrainy, Polski, Węgier, Rumunii wzięło udział w I Międzynarodowym Festiwalu Bożonarodzeniowym „Kolęda w Karpatach”, który odbył się 15 grudnia we wsi Huta na Pokuciu. Gośćmi honorowymi festiwalu byli przedstawiciele władz lokalnych, duchowni, dyplomaci z Polski i Węgier.

IV Wielkie Kolędowanie u arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego

06/01/2019 21:11

Ponad półtora tysiąca dzieci i młodzieży uczestniczyło w Wielkim Kolędowaniu u arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego, które w ciągu dwóch dni, 3 i 4 stycznia trwało we lwowskiej Kurii Metropolitalnej.

Nowa siedziba redakcji „Kuriera Galicyjskiego” została poświęcona

06/01/2019 14:30

Poświęcenia nowej siedziby redakcji dokonał w sobotę 5 stycznia arcybiskup Mieczysław Mokrzycki. Jako dar wręczył na ręce redaktora naczelnego Mirosława Rowickiego obraz św. Jana Pawła II.

W Paryżu o dawnym kresowym mieście na Pokuciu

30/12/2018 06:57

Stowarzyszenie „Kresy we Francji” zorganizowało 9 grudnia br. kolejne spotkanie o tematyce kresowej, tym razem na temat przeszłości Stanisławowa i aktualnego życia tego miasta – Iwano-Frankiwska (Ukraina) w Centrum Dialogu księży Pallotynów w Paryżu.

publicystyka

Tylko 60 minut i lądujemy we Lwowie. Paweł Adamowicz i Lwów

15/01/2019 13:07

Przez ostatnie dni nazwisko Pawła Adamowicza gości we wszystkich światowych mediach. Niestety, dzieje się tak za sprawą zamachu na jego życie, który miał miejsce podczas zakończenia w Gdańsku finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Postać tego polityka gościła również dwukrotnie na łamach naszej gazety.

Jesteśmy jedną wielką rodziną

15/01/2019 10:28

Rozmowa z Jego Ekscelencją metropolitą lwowskim abp. Mieczysławem Mokrzyckim. Rozmawiali Wojciech Jankowski i Konstanty Czawaga.

Nasza Cerkiew będzie otwarta na ludzi, jak w Polsce Kościół w czasach Solidarności

10/01/2019 14:26

Z Ojcem Sergiuszem, kapelanem wojskowym, prezesem fundacji charytatywnej Eleos Ukraine, rozmawiał Wojciech Jankowski.

Arystokratyczne miejsca Stanisławowa

07/01/2019 08:55

W 2010 roku profesor Uniwersytetu Przykarpackiego Gennadij Sirenko napisał do ówczesnego ministra kultury Ukrainy Dmytra Tabacznika: „Jako arystokrata i szlachcic wywołuję pana na pojedynek według odwiecznego ukraińskiego „prawa zwyczajowego”. Pojedynek, naturalnie, nie odbył się, ale artykuł o nim ukazał. Poświęcony jest arystokratom ze Stanisławowa.

C-K Kronika Kryminalna. Rok 1905. Część I

06/01/2019 08:45

O lwowskiej przestępczości z pierwszej połowy XX wieku do dziś dnia krążą liczne opowieści. Słabo oświetlone zaułki, podejrzane knajpy, zatłoczone targowiska i wypchane tramwaje wydawały się być rajem dla wszelkich typów spod ciemnej gwiazdy. Czy jednak czarna legenda Lwowa była uzasadniona?

„Wieże” – poezje Jarosława Iwaszkiewicza w przekładzie Dmytra Pawłyczki

05/01/2019 08:39

Koniec roku jest zwykle okresem refleksji i podsumowań. Sądzę, że jednym z najważniejszych wydarzeń w relacjach miedzy literacką kulturą polską i ukraińską w tym roku było ukazanie się książki „Wieże”, którą wydało renomowane Wydawnictwo Bosz w dużym nakładzie z wieloma archiwalnymi zdjęciami ze zbiorów Muzeum Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku.

Jak Polacy Charków budowali. Część XLI

04/01/2019 07:39

Charkowska działalność architekta Wiktora Wieliczki (1864–1922)

Fenomen Somosierry – rodowody

03/01/2019 07:27

Pamięci Gracjana Rowickiego (1785–1808), podporucznika 3 kompanii pułku lekkokonnych Gwardii

Karmelici

02/01/2019 06:52

Klasztory rzymskokatolickie na wschodzie Rzeczypospolitej

Program rewitalizacji Lwowa – Podzamcze 2012 – 2025

-a A+

Przygotowany został w ramach współfinansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej projektu Pomoc rozwojowa 2011 nr 539 pt: Poprawa jakości życia mieszkańców jako efekt programu rewitalizacji centrum miasta Lwowa. Projekt był realizowany przez Instytut Rozwoju Miast w Krakowie. Oficjalny ukraiński partner projektu: Instytut Miasta/Urząd Miasta Lwowa.


„Program rewitalizacji Lwowa-Podzamcze 2012-2025” jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Instytutu Rozwoju Miast. Utwór powstał w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej realizowanej za pośrednictwem MSZ RP w roku 2011. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji, o posiadaczach praw oraz o programie polskiej współpracy rozwojowej.


Зміст / Spis treści:
Передмовa Олександр Кобзарев / Słowo wstępne Ołeksandr Kobzarew, s. 9
Передмовa Юрій Іванович Криворучко / Słowo wstępne Jurij Kryworuczko, s. 11


Передмовa Лілія Онищенко-Швець / Słowo wstępne Lilija Onyszczenko-Szweć, s. 14
1. Вступ, s.17
2. Комплексна ревіталізація центральної частини міста Львова, s. 19
3. Територія, що включена до Програми ревіталізації Львів-Підзамче (аналіз), s. 21
3.1. Делімітація території, що підлягає ревіталізації, s. 21
3.2. Короткий екскурс в історію розвитку району Підзамче .....23
3.3. Забруднення навколишнього середовища, s. 24
3.4. Транспортне сполучення, s. 26
3.5. Історична та культурна спадщина району Підзамче, s. 29
3.6. Просторово-функціональна структура, s. 32
3.7. Туризм, s. 35
4. Концепція ревіталізації Підзамче до 2025 року, s. 37
4.1. Підзамче сьогодні – висновки з аналізу, s. 37
4.2. Заплановані напрямки змін – бачення та цілі ревіталізації району Підзамче, s. 38
4.3. Eтап I: Перелік обов’язкових завдань в рамках програми ревіталізації району Підзамче (зокрема, система партнерства), s. 44
4.4. П роекти для підтримки процесу ревіталізації району Підзамче, s. 67
5. Система моніторингу, s. 77
5.1. Щорічний Звіт з моніторингу процесу ревіталізації Підзамче, s. 77
5.2. Оцінювання результатів у 2017 році, s. 78
5.3. Інформування місцевої громади про перебіг процесу ревіталізації, s. 79
Program rewitalizacji Lwowa-Podzamcze 2012-2025, s.81
1. Wprowadzenie, s. 83
2. Kompleksowa rewitalizacja centrum Lwowa, s. 85
3. Diagnoza obszar rewitalizacji Lwowa-Podzamcze, s.86
3.1. Delimitacja obszaru rewitalizacji, s.86
3.2. Zarys historii rozwoju Podzamcza, s. 87
3.3. Zanieczyszczenie środowiska przyrodniczego, s. 88
3.4. Transport i komunikacja, s. 89
3.5. Dziedzictwo historyczno-kulturowe Podzamcza, s. 89
3.6. Struktura przestrzenno-funkcjonalna, s. 91
3.7. Turystyka, s. 92
4. Koncepcja rewitalizacji Podzamcza do 2025 r., s. 94
4.1. Podzamcze dzisiaj – wnioski z diagnozy, s. 94
4.2. Planowane kierunki zmian – wizja i cele rewitalizacji Podzamcza, s. 95
4.3. Etap I: Lista zadań niezbędnych do realizacji w ramach programu rewitalizacji Podzamcza (w tym system partnerstw), s. 100
4.4. Projekty wspierające rewitalizację Podzamcza, s. 116
5. System monitorowania, s. 120
5.1. Coroczne Raport z monitowania rewitalizacji Podzamcza, s. 120
5.2. Ewaluacja ex-post w 2017 r., s. 121
5.3. Informowanie społeczności lokalnej o przebiegu procesu rewitalizacji, s. 122
Література/Literatura, s. 126


Autorzy: Pod redakcją dr Wojciecha Jarczewskiego oraz Macieja Huculaka – zespół w składzie: Maria Garcia Fernandez (Universidade da Coruna); Iryna Foheł (Instytut Miasta/Urząd Miasta Lwowa); Maciej Huculak (Instytut Rozwoju Miast); Karol Janas (Instytut Rozwoju Miast); dr Wojciech Jarczewski (Instytut Rozwoju Miast); Jonás Sánchez Méndez (Universidade da Coruna); Wioleta Śmietana (Instytut Rozwoju Miast); Andrij Pundor (Instytut Miasta/Urząd Miasta Lwowa); Stanisław Szepitjak (Instytut Miasta/Urząd Miasta Lwowa); Stepan Wesełowskyj (Instytut Miasta/Urząd Miasta Lwowa); prof. Zygmunt Ziobrowski (Instytut Rozwoju Miast); Marjana Zub (Instytut Miasta/Urząd Miasta Lwowa)


ISBN 978-83-89440-27-3


Publikacja dostępna w wersji PDF:

Program rewitalizacji Lwowa – Podzamcze 2012 – 2025

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

©2011-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.