• Kolejne odznaczenie dla Artura Deski

    15 czerwca przewodniczący miasta Drohobycza Taras Kuczma odznaczył wolontariusza brata Artura Deskę medalem „Za zasługi dla miasta Drohobycza”. ...
  • Geniusz-samotnik z Drohobycza

    Dobiegł końca VIII Międzynarodowy festiwal Bruno Schulza. Co dwa lata w czerwcu cichy prowincjonalny Drohobycz staje się gwarny i ludny. Słychać rozmowy w różnych językach, miasto ...
  • We Lwowie odsłonięto tablicę Jacka Kuron...

    W niedzielny poranek 17 czerwca br. uroczystego otwarcia tablicy Jacka Kuronia – polskiego działacza, honorowego obywatela miasta Lwowa – dokonali jego żona Danuta oraz mer Lwowa A...

aktualności

Pierwsze posiedzenie Polsko-Ukraińskiej Komisji Historyków

15/06/2018 15:19

W dniu 11 czerwca 2018 w Sali Senatu Pałacu Kazimierzowskiego UW odbyło się pierwsze posiedzenie Polsko-Ukraińskiej Komisji Historyków dla badania relacji wzajemnych 1917-1921. Komisja, powołana została w Kijowie 22 marca 2018 przez Studium Europy Wschodniej UW i Akademię Kijowsko-Mohylańską.

Studenci Przykarpackiego Uniwersytetu otrzymali stypendia Fundacji Instytut Studiów Wschodnich

15/06/2018 09:05

12 czerwca w auli Przykarpackiego Narodowego Uniwersytetu im. Wasyla Stefanyka, Zygmunt Berdychowski, założyciel Fundacji Instytut Studiów Wschodnich oraz przewodniczący Rady Programowej Forum Ekonomicznego w Krynicy wręczył stypendia najlepszym studentom tej uczelni.

Ścieżkami Stanisława Vincenza

15/06/2018 06:59

Stanisław Vincenz – prozaik, publicysta, badacz kultury, miłośnik i znawca Huculszczyzny i Pokucia. Dziełem życia Vincenza stał się cykl książek „Na wysokiej połoninie”. Dzięki temu dziełu w państwach europejskich znana jest Huculszczyzna.

X Sesja Zgromadzenia Parlamentarnego Polski i Ukrainy. "Strategiczne partnerstwo Warszawy i Kijowa"

14/06/2018 20:13

- Ukraina nie zniechęca się trudnościami i wymaganiami, które stawiane są ze strony Europy, ale odważnie i konsekwentnie dąży do tego, żeby dołączyć do struktur europejskich - powiedział wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki w trakcie spotkania z parlamentarzystami z Ukrainy.

„Spotkania Ossolińskie” - „Zbigniew Herbert - poeta europejski"

14/06/2018 09:23

W ramach „Spotkań Ossolińskich” 13 czerwca w głównym gmachu Lwowskiej Narodowej Naukowej Biblioteki Ukrainy im. Wasyla Stefanyka prof. Brigitte Gautier z Uniwersytetu w Lille wygłosiła wykład „Zbigniew Herbert - poeta europejski".

Akademia z okazji zakończenia roku szkolnego w Tłumaczu

14/06/2018 08:07

8 czerwiec 2018 roku na długo zostanie w pamięci dzieci i młodzieży uczących się języka polskiego w sobotniej szkole w Tłumaczu w obwodzie iwano-frankiwskim. Właśnie w tym dniu miała miejsce uroczysta akademia z okazji zakończenia pierwszego roku nauczania.

publicystyka

Wojny pomnikowej ciąg dalszy

18/06/2018 06:34

Hruszowice. Piszę o nich, chociaż tak prawdę mówiąc – pisać się boję. Boję się dlatego, bo wiem, że niebywale trudno będzie napisać tekst o istotnych i „gorących” polsko-ukraińskich sprawach nie wpadając w jedną z licznych pułapek pozastawianych przez uczestników polsko-polskiej i ukraińsko-ukraińskiej wojen.

Pamięci Jana Franczuka

13/06/2018 13:18

Na grobie byłego prezesa PTOnGW Jana Franczuka stanęła płyta z czerwonego granitu, na której wyszczególnione zostały zasługi zmarłego. Zdobi płytę krzyż i godło Polski – orzeł w koronie.

Brygidki

11/06/2018 17:22

Klasztory rzymskokatolickie na wschodzie Rzeczypospolitej

Wrocławskie Studia Wschodnie

11/06/2018 09:12

Kolejny rocznik „Wrocławskich Studiów Wschodnich” za rok 2017 zawiera kilka interesujących artykułów dotyczących Kresów Południowo-Wschodnich i Lwowa. Chodzi o to, że przez wiele lat komitet redakcyjny główną uwagę udzielał tematyce związanej z działalnością Polaków w Rosji, na Syberii i nawet na Dalekim Wschodzie i bardzo mało na Ukrainie, w tym we Lwowie.

Katastrofy lotnicze nad Lwowem

10/06/2018 17:18

W pierwszych latach rozwoju awiacji katastrofy lotnicze były dość częste, a ofiarami byli zazwyczaj piloci. Przyczyny kryły się w błędach konstrukcyjnych samolotów lub jakości ich produkcji. Tak zginął niejeden znany pilot.

Jak Polacy Charków budowali. Część XXVIII

09/06/2018 17:08

Kościół katolicki w Charkowie wobec wygnańców w czasie I wojny światowej

Legendy starego Stanisławowa. Część VII

07/06/2018 13:37

Legendy stanisławowskie

Program rewitalizacji Lwowa – Podzamcze 2012 – 2025

-a A+

Przygotowany został w ramach współfinansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej projektu Pomoc rozwojowa 2011 nr 539 pt: Poprawa jakości życia mieszkańców jako efekt programu rewitalizacji centrum miasta Lwowa. Projekt był realizowany przez Instytut Rozwoju Miast w Krakowie. Oficjalny ukraiński partner projektu: Instytut Miasta/Urząd Miasta Lwowa.


„Program rewitalizacji Lwowa-Podzamcze 2012-2025” jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Instytutu Rozwoju Miast. Utwór powstał w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej realizowanej za pośrednictwem MSZ RP w roku 2011. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji, o posiadaczach praw oraz o programie polskiej współpracy rozwojowej.


Зміст / Spis treści:
Передмовa Олександр Кобзарев / Słowo wstępne Ołeksandr Kobzarew, s. 9
Передмовa Юрій Іванович Криворучко / Słowo wstępne Jurij Kryworuczko, s. 11


Передмовa Лілія Онищенко-Швець / Słowo wstępne Lilija Onyszczenko-Szweć, s. 14
1. Вступ, s.17
2. Комплексна ревіталізація центральної частини міста Львова, s. 19
3. Територія, що включена до Програми ревіталізації Львів-Підзамче (аналіз), s. 21
3.1. Делімітація території, що підлягає ревіталізації, s. 21
3.2. Короткий екскурс в історію розвитку району Підзамче .....23
3.3. Забруднення навколишнього середовища, s. 24
3.4. Транспортне сполучення, s. 26
3.5. Історична та культурна спадщина району Підзамче, s. 29
3.6. Просторово-функціональна структура, s. 32
3.7. Туризм, s. 35
4. Концепція ревіталізації Підзамче до 2025 року, s. 37
4.1. Підзамче сьогодні – висновки з аналізу, s. 37
4.2. Заплановані напрямки змін – бачення та цілі ревіталізації району Підзамче, s. 38
4.3. Eтап I: Перелік обов’язкових завдань в рамках програми ревіталізації району Підзамче (зокрема, система партнерства), s. 44
4.4. П роекти для підтримки процесу ревіталізації району Підзамче, s. 67
5. Система моніторингу, s. 77
5.1. Щорічний Звіт з моніторингу процесу ревіталізації Підзамче, s. 77
5.2. Оцінювання результатів у 2017 році, s. 78
5.3. Інформування місцевої громади про перебіг процесу ревіталізації, s. 79
Program rewitalizacji Lwowa-Podzamcze 2012-2025, s.81
1. Wprowadzenie, s. 83
2. Kompleksowa rewitalizacja centrum Lwowa, s. 85
3. Diagnoza obszar rewitalizacji Lwowa-Podzamcze, s.86
3.1. Delimitacja obszaru rewitalizacji, s.86
3.2. Zarys historii rozwoju Podzamcza, s. 87
3.3. Zanieczyszczenie środowiska przyrodniczego, s. 88
3.4. Transport i komunikacja, s. 89
3.5. Dziedzictwo historyczno-kulturowe Podzamcza, s. 89
3.6. Struktura przestrzenno-funkcjonalna, s. 91
3.7. Turystyka, s. 92
4. Koncepcja rewitalizacji Podzamcza do 2025 r., s. 94
4.1. Podzamcze dzisiaj – wnioski z diagnozy, s. 94
4.2. Planowane kierunki zmian – wizja i cele rewitalizacji Podzamcza, s. 95
4.3. Etap I: Lista zadań niezbędnych do realizacji w ramach programu rewitalizacji Podzamcza (w tym system partnerstw), s. 100
4.4. Projekty wspierające rewitalizację Podzamcza, s. 116
5. System monitorowania, s. 120
5.1. Coroczne Raport z monitowania rewitalizacji Podzamcza, s. 120
5.2. Ewaluacja ex-post w 2017 r., s. 121
5.3. Informowanie społeczności lokalnej o przebiegu procesu rewitalizacji, s. 122
Література/Literatura, s. 126


Autorzy: Pod redakcją dr Wojciecha Jarczewskiego oraz Macieja Huculaka – zespół w składzie: Maria Garcia Fernandez (Universidade da Coruna); Iryna Foheł (Instytut Miasta/Urząd Miasta Lwowa); Maciej Huculak (Instytut Rozwoju Miast); Karol Janas (Instytut Rozwoju Miast); dr Wojciech Jarczewski (Instytut Rozwoju Miast); Jonás Sánchez Méndez (Universidade da Coruna); Wioleta Śmietana (Instytut Rozwoju Miast); Andrij Pundor (Instytut Miasta/Urząd Miasta Lwowa); Stanisław Szepitjak (Instytut Miasta/Urząd Miasta Lwowa); Stepan Wesełowskyj (Instytut Miasta/Urząd Miasta Lwowa); prof. Zygmunt Ziobrowski (Instytut Rozwoju Miast); Marjana Zub (Instytut Miasta/Urząd Miasta Lwowa)


ISBN 978-83-89440-27-3


Publikacja dostępna w wersji PDF:

Program rewitalizacji Lwowa – Podzamcze 2012 – 2025

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

©2011-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.