• Dobry świat Fundacji „Dajmy nadzieję”

    Po raz czwarty, w dniach 3 – 9 sierpnia br. Fundacja „Dajmy nadzieję”, która prowadzi Dziecięce Hospicjum Domowe we Lwowie, zorganizowała wyjazd integracyjny dla rodzin mających ni...
  • Wszyscy chcieli nieść krzyż…

    W miejskiej bibliotece w Myślenicach trwa wystawa prac znanego lwowskiego fotografika Jarosława Stanczaka, zatytułowana „Droga Krzyżowa”. ...
  • Huculski, barwny, rekordowy

    W znanej miejscowości wypoczynkowej Jaremcze, dokąd na wypoczynek przyjeżdżają tysiące turystów z Polski, odbył się XXV Międzynarodowy Festiwal Huculski. ...

aktualności

Zapomniane ludobójstwo Polaków

13/08/2018 06:27

Był rozkaz wymordowania 200 tysięcy Polaków mieszkających w ZSRR. Oto fotokopia dokumentu

Letnia Szkoła Języka i Kultury Polskiej w Stryju

11/08/2018 07:50

W dniach 1–8 lipca przy Towarzystwie Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej oddział w Stryju po raz pierwszy odbyła się Letnia Szkoła Języka i Kultury Polskiej.

Akcja sprzątania polskiego cmentarza w Kołomyi

09/08/2018 10:05

Młodzież z Polski kontynuuje rozpoczętą od 2010 roku przez Towarzystwo Miłośników Kultury Kresowej we Wrocławiu inicjatywę „Sprzątanie polskiego cmentarza w Kołomyi”.

Mychajło Riwis spotkał się z konsulem Rafałem Wolskim

08/08/2018 15:41

12 lipca przewodniczący Rady obwodowej Zakarpacia Mychajło Riwis spotkał się z konsulem generalnym RP we Lwowie Rafałem Wolskim. Podczas spotkania omówiono kwestie dalszej współpracy pomiędzy Zakarpaciem i Polską w ramach umów pomiędzy obw. Zakarpackim i woj. Podkarpackim. Omówiono również stan rzeczy w obu państwach i uzgodniono plany działań na najbliższą przyszłość i dalsze perspektywy.

Dni dobrosąsiedztwa na Zakarpaciu

07/08/2018 09:05

We wrześniu na Zakarpaciu odbędą się polsko-ukraińskie Dni Dobrosąsiedztwa. Wstępny program imprezy został omówiony podczas spotkania gubernatora Zakarpacia Gennadija Moskala z konsulem generalnym RP we Lwowie Rafałem Wolskim.

Pamięć nie wygasa

07/08/2018 06:25

Już po raz dziewiąty uczniowie dolnośląskich szkół wraz z opiekunami wyjeżdżają na Ukrainę, aby porządkować zabytkowe polskie nekropolie.

Wakacyjna Szkoła Języka i Kultury Polskiej w Kołomyi

07/08/2018 06:22

2-8 lipca w Polskiej Sobotniej Szkole przy PTK im. A. Mickiewicza w Kołomyi odbyła się Wakacyjna Szkoła Języka i Kultury Polskiej. Było to pierwsze tego typu przedsięwzięcie, które zgromadziło młodzież z ośrodków polonijnych na Pokuciu i uczniów szkół państwowych, w których nauczany jest język polski.

publicystyka

Dworzec w Stanisławowie

14/08/2018 08:13

W 1865 roku rozpoczęto budowę linii kolejowej Lwów – Czerniowce. Na jej trasie leżał Stanisławów, wobec tego wynikła kwestia budowy tu dworca kolejowego.

„Noc lipcowa” w Lublinie z udziałem drohobyczan

13/08/2018 09:32

Przed kilkoma dniami z Lublina wróciła liczna delegacja mieszkańców Drohobycza. Już po raz drugi wzięli oni udział w projekcie artystycznym „Noc lipcowa”, który odbywa się w tym mieście z inicjatywy Fundacji „Chrońmy dziedzictwo”.

Szansa dla tych, którzy lubią śpiewać

13/08/2018 07:59

Już po raz piąty dawne miasto, położone na północnym zachodzie Polski, zbiera na kilka dni dziesiątki młodych śpiewaków na konkurs piosenki. Miasto piernika i smoka, murowanych domów, Wisły i... Kopernika. Jak już się pewnie domyślacie, chodzi o Toruń.

Jak Polacy Charków budowali. Część XXXII

12/08/2018 08:06

Charkowski okres Anny Mar (1887–1917), Rosjanki zakochanej w Polsce

Kubek z Budapesztu

12/08/2018 07:55

- Nie może pani tego wnieść na pokład. To nie jest jeden bagaż podręczny – zwraca się do mnie węgierską angielszczyzną pan z plakietką tanich linii lotniczych. Wysoko wznosi brwi na widok mojego nabrzmiałego rzeczami plecaka i dodatkowego małego zawiniątka w dłoniach.

Bohdan Janusz

10/08/2018 07:41

Człowiek z pogranicza dwóch kultur

Kabaret wraca do łask

10/08/2018 07:25

Ach, te przedwojenne kabarety! Ten lwowski subtelny humor, ta elegancja dowcipu, autorzy skeczy piosenek i wierszy, którzy byli ulubieńcami publiczności i noszeni byli na rękach, a ich piosenki śpiewała cała ulica.

Program rewitalizacji Lwowa – Podzamcze 2012 – 2025

-a A+

Przygotowany został w ramach współfinansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej projektu Pomoc rozwojowa 2011 nr 539 pt: Poprawa jakości życia mieszkańców jako efekt programu rewitalizacji centrum miasta Lwowa. Projekt był realizowany przez Instytut Rozwoju Miast w Krakowie. Oficjalny ukraiński partner projektu: Instytut Miasta/Urząd Miasta Lwowa.


„Program rewitalizacji Lwowa-Podzamcze 2012-2025” jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Instytutu Rozwoju Miast. Utwór powstał w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej realizowanej za pośrednictwem MSZ RP w roku 2011. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji, o posiadaczach praw oraz o programie polskiej współpracy rozwojowej.


Зміст / Spis treści:
Передмовa Олександр Кобзарев / Słowo wstępne Ołeksandr Kobzarew, s. 9
Передмовa Юрій Іванович Криворучко / Słowo wstępne Jurij Kryworuczko, s. 11


Передмовa Лілія Онищенко-Швець / Słowo wstępne Lilija Onyszczenko-Szweć, s. 14
1. Вступ, s.17
2. Комплексна ревіталізація центральної частини міста Львова, s. 19
3. Територія, що включена до Програми ревіталізації Львів-Підзамче (аналіз), s. 21
3.1. Делімітація території, що підлягає ревіталізації, s. 21
3.2. Короткий екскурс в історію розвитку району Підзамче .....23
3.3. Забруднення навколишнього середовища, s. 24
3.4. Транспортне сполучення, s. 26
3.5. Історична та культурна спадщина району Підзамче, s. 29
3.6. Просторово-функціональна структура, s. 32
3.7. Туризм, s. 35
4. Концепція ревіталізації Підзамче до 2025 року, s. 37
4.1. Підзамче сьогодні – висновки з аналізу, s. 37
4.2. Заплановані напрямки змін – бачення та цілі ревіталізації району Підзамче, s. 38
4.3. Eтап I: Перелік обов’язкових завдань в рамках програми ревіталізації району Підзамче (зокрема, система партнерства), s. 44
4.4. П роекти для підтримки процесу ревіталізації району Підзамче, s. 67
5. Система моніторингу, s. 77
5.1. Щорічний Звіт з моніторингу процесу ревіталізації Підзамче, s. 77
5.2. Оцінювання результатів у 2017 році, s. 78
5.3. Інформування місцевої громади про перебіг процесу ревіталізації, s. 79
Program rewitalizacji Lwowa-Podzamcze 2012-2025, s.81
1. Wprowadzenie, s. 83
2. Kompleksowa rewitalizacja centrum Lwowa, s. 85
3. Diagnoza obszar rewitalizacji Lwowa-Podzamcze, s.86
3.1. Delimitacja obszaru rewitalizacji, s.86
3.2. Zarys historii rozwoju Podzamcza, s. 87
3.3. Zanieczyszczenie środowiska przyrodniczego, s. 88
3.4. Transport i komunikacja, s. 89
3.5. Dziedzictwo historyczno-kulturowe Podzamcza, s. 89
3.6. Struktura przestrzenno-funkcjonalna, s. 91
3.7. Turystyka, s. 92
4. Koncepcja rewitalizacji Podzamcza do 2025 r., s. 94
4.1. Podzamcze dzisiaj – wnioski z diagnozy, s. 94
4.2. Planowane kierunki zmian – wizja i cele rewitalizacji Podzamcza, s. 95
4.3. Etap I: Lista zadań niezbędnych do realizacji w ramach programu rewitalizacji Podzamcza (w tym system partnerstw), s. 100
4.4. Projekty wspierające rewitalizację Podzamcza, s. 116
5. System monitorowania, s. 120
5.1. Coroczne Raport z monitowania rewitalizacji Podzamcza, s. 120
5.2. Ewaluacja ex-post w 2017 r., s. 121
5.3. Informowanie społeczności lokalnej o przebiegu procesu rewitalizacji, s. 122
Література/Literatura, s. 126


Autorzy: Pod redakcją dr Wojciecha Jarczewskiego oraz Macieja Huculaka – zespół w składzie: Maria Garcia Fernandez (Universidade da Coruna); Iryna Foheł (Instytut Miasta/Urząd Miasta Lwowa); Maciej Huculak (Instytut Rozwoju Miast); Karol Janas (Instytut Rozwoju Miast); dr Wojciech Jarczewski (Instytut Rozwoju Miast); Jonás Sánchez Méndez (Universidade da Coruna); Wioleta Śmietana (Instytut Rozwoju Miast); Andrij Pundor (Instytut Miasta/Urząd Miasta Lwowa); Stanisław Szepitjak (Instytut Miasta/Urząd Miasta Lwowa); Stepan Wesełowskyj (Instytut Miasta/Urząd Miasta Lwowa); prof. Zygmunt Ziobrowski (Instytut Rozwoju Miast); Marjana Zub (Instytut Miasta/Urząd Miasta Lwowa)


ISBN 978-83-89440-27-3


Publikacja dostępna w wersji PDF:

Program rewitalizacji Lwowa – Podzamcze 2012 – 2025

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

©2011-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.