• Gdyby nie żądza pieniądza i hipokryzja ś...

    My, Polacy z Ukrainy, wiemy – na Ukrainie trwa wojna. Wojna, której większość świata nie chce widzieć, której nie chce uznać, o której nie chce pamiętać. ...
  • Rozpoczął się 7. Przegląd Najnowszych Fi...

    Pokazem filmu „Dywizjon 303. Historia prawdziwa” w reżyserii Denisa Delića zainaugurowano 7. Przegląd Najnowszych Filmów Polskich „Pod Wysokim Zamkiem” we Lwowie. Pokaz odbył się 1...
  • Marmolada pani Wermut

    Do największych nieszczęść w historii Stanisławowa z pewnością odnosi się wielki pożar z 1868 roku. Napisano o nim wiele, ale dzięki esejowi Jurija Andruchowycza „Erc-Herc-Perc” po...

aktualności

Już po raz dwudziesty odbyły się Dni Polskie w Rumunii

11/10/2018 16:29

W Suczawie na rumuńskiej Bukowinie już po raz dwudziesty odbyły się Dni Polskie. Tradycyjnie też odbyło się polsko-rumuńskie sympozjum naukowe. Po uczcie intelektualnej przyszedł czas na zabawę w czasie dożynek w polskiej wsi Nowy Sołoniec.

Zbliża się 7. Przegląd Najnowszych Filmów Polskich „Pod Wysokim Zamkiem”

09/10/2018 16:32

7. Przegląd Najnowszych Filmów Polskich „Pod Wysokim Zamkiem” startuje już 12 października we Lwowie. Jest to największa prezentacja polskiej produkcji filmowej w Europie Środkowo-Wschodniej, a również impreza, która na trwałe wpisała się do kalendarza kulturalnych wydarzeń miasta.

O renowacji zabytków w Łucku

09/10/2018 04:01

Łuck wygrał projekt „Nowe życie Starego Miasta – rewitalizacja zabytków spuścizny kulturowej Łucka i Lublina”. Projekt realizowany jest w ramach programu współpracy transgranicznej Polska–Białoruś–Ukraina na lata 2014–2020.

28 Międzynarodowa Galicyjska Jesień Literacka

05/10/2018 21:28

W dniach 28-29 września w Iwano-Frankiwsku (d. Stanisławowie) oraz Kołomyi odbyła się 28 Międzynarodowa Galicyjska Jesień Literacka - „Poeci jak ptaki: 100 wierszy na 100-lecie”.

Cud nad Wisłą. Konferencja naukowa

05/10/2018 03:57

W sali kurii metropolitalnej archidiecezji lwowskiej w dniach 8–9 września odbyła się konferencja naukowa „Cud nad Wisłą jako akt łaski Królowej Polski – w łączności ślubów króla Jana Kazimierza we Lwowie”.

Ze Szczejkowic do Lwowa

05/10/2018 03:51

Chór parafialny „Jutrzenka” w parafii pw. Matki Bożej Pośredniczki Wszelkich Łask w Szczejkowicach z dyrygentem Eweliną Zabłocką w dniach 14–16 września przebywał we Lwowie.

I Międzynarodowy Turniej Piłkarski o Puchar „Orląt Lwowskich”

05/10/2018 03:39

W sobotę 8 września w Warszawie, przy ul. Spokojnej 13, odbył się I Międzynarodowy Turniej Piłkarski o Puchar „Orląt Lwowskich”.

Szef ukraińskiego MSZ o polsko-ukraińskim sporze o historię

04/10/2018 15:56

Minister spraw zagranicznych Ukrainy podczas spotkania z polskimi dziennikarzami w Kijowie powiedział, że dołoży wszelkich starań, by prace ekshumacyjne zostały wznowione po obu stronach.

publicystyka

Prezentacja książki Bohdana Hudia we Lwowie

11/10/2018 16:26

W znakomitym miejscu, w Budynku Uczonych, dawnym Kasynie Szlacheckim, profesor Bohdan Hud’ zaprezentował ukraińską wersję książki „Ukraińcy i Polacy na Wołyniu, Naddnieprzu i w Galicji Wschodniej”.

Reformaci

11/10/2018 15:57

Klasztory rzymskokatolickie na wschodzie Rzeczypospolitej

Filmy i książki o Kościele rzymskokatolickim na Ukrainie

09/10/2018 03:58

Wywiad Konstantego Czawagi z biskupem seniorem Marianem Buczkiem.

Historyczna sprawiedliwość

04/10/2018 08:58

Z chwilą, gdy otrzymają Państwo do rąk kolejny numer naszego pisma, mija 80 lat od wydarzeń, które ówczesna opinia publiczna w kraju i za granicą przyjęła niejednoznacznie – była to aneksja przez Polskę Zaolzia.

Uratowani od zapomnienia

04/10/2018 08:49

W wielu miastach i miejscowościach na dawnych terenach Rzeczypospolitej są opuszczone i zapomniane cmentarze dawnych mieszkańców. Obecnie określane są jako „polskie cmentarze”.

Złoty wrzesień pamięci

04/10/2018 08:34

Wrzesień w historii Polski i Lwowa ma szczególną symbolikę. 19 września 1772 roku do Lwowa wkroczyły wojska austriackie, a 19 września 1939 roku wokół Lwowa rozgorzały zacięte walki.

Pijarzy

30/09/2018 11:39

Klasztory rzymskokatolickie na wschodzie Rzeczypospolitej

Filiżanki z Berlina

30/09/2018 11:33

czyli kilka krótkich wspomnień przy małej kawie

Ksiądz prałat Jan Czyrek

29/09/2018 11:27

Ksiądz prałat Jan Czyrek

Mało znana kapliczka przy dworcu kolejowym w Drohobyczu

28/09/2018 11:21

W Drohobyczu, na Ziemi Lwowskiej, znajdują się dwie katolickie kaplice: jedna mieści się na cmentarzu przy ulicy Truskawieckiej, a druga przy dworcu kolejowym.

Ruszyła poradnia prawna dla Polaków

-a A+

Igor Tymczyszyn-Kaliczyński (Fot. archiwum prywatne Igora Tymczyszyna-Kaliczyńskiego)Poradnia prawna założona przez organizację „Orzeł Biały” ze Lwowa jest otwarta dla Polaków, również za pośrednictwem gazety Kurier Galicyjski. O poradni i zakresie pomocy prawnej udzielanej petentom opowiada kasztelan Związku Polaków „Orzeł Biały” we Lwowie i przewodniczący działu prawnego organizacji. Z Igorem Tymczyszynym- Kaliczyńskim, pułkownikiem milicji w stanie spoczynku, rozmawia Konstanty Czawaga.


Proszę opowiedzieć naszym czytelnikom, co spowodowało założenie działu prawnego?
Pomysł zrodził się z potrzeby chwili. Polacy ze Lwowa nie mają możliwości otrzymania konsultacji prawnej w języku ojczystym. Tym bardziej konsultacji darmowej, co jest dość istotne i ważne. Dlatego walne zebranie naszego towarzystwa jednogłośnie podjęło decyzję o założeniu działu prawnego, zadaniem którego jest udzielaniem porad prawnych nie tylko członkom naszego towarzystwa, ale również ochrona interesów Polaków w Galicji i całej Ukrainie. Mamy doświadczonych prawników z wieloletnim stażem. Na przykład – Jan Mysłowski jest doktorem prawa.


Czy ludzie są zorientowani w przepisach prawnych? Z jakimi sprawami do was się zwracają?
Przede wszystkim, członkowie naszego Towarzystwa są zainteresowani w pomocy prawnej przy uzyskaniu Karty Polaka. Interesuje ich jakie dokumenty należy podać do Konsulatu. Gdzie można je uzyskać i do kogo się zwracać. Pomagamy im. Ja sam przeszedłem tę drogę i orientuję się gdzie, jak i czego szukać. W jaki sposób uzyskać decyzję sądową, gdy brakuje jakichś dokumentów. Jak swoje polskie pochodzenie można prawnie potwierdzić decyzją sądową. Jeżeli ktoś z jakichś przyczyn utracił dokumenty, to może je odnaleźć w księgach metrykalnych parafii. Informacje te ciągną się od chrztu, przez ślub i śmierć przodków. Takie księgi są częściowo zdeponowane w archiwach Urzędów Stanu Cywilnego (ЗАГС) Lwowa i województwa. Wiele z tych ksiąg zostało wywiezionych po wojnie do Polski. Niekiedy tam łatwiej jest znaleźć potrzebne dane.


Czasami zwracają się do USC osoby starsze, żeby ustalić zapisy z tej czy innej wioski. Po pewnym czasie otrzymują odpowiedź, że niczego nie znaleziono. Sam dostałem taką odpowiedź. Jednak postawiłem na swoim i z przedstawicielem wydziału prawnego udało mi się znaleźć interesujący mnie zapis w księgach, przechowywanych w USC. Zdarza się, że zwykła nieuwaga urzędnika może pozbawić kogoś prawa potwierdzenia swego polskiego pochodzenia i otrzymania odpowiednich dokumentów potrzebnych do uzyskania Karty Polaka. Gwarantujemy pomoc przy poszukiwaniu potrzebnych informacji.


Wyjaśniamy też w jaki sposób można otrzymać tę czy inną wizę, jeżeli ktoś stara się o nią po raz pierwszy. Chodzi o to, żeby nikt nie korzystał z usług wątpliwych pośredników. Za wypełnienie ankiety po polsku, ubezpieczenie na trzy miesiące i zaproszenie z Polski biorą po 900-1000 hrywien. Absolutnie za nic i bez gwarancji, że zaproszenie nie jest fikcyjne.


Zwracają się do nas prawie jak do adwokatów ludzie z problemami w kwestiach majątkowych. Pomagamy złożyć odpowiednie podanie. Za niektóre trzeba płacić nawet do tysiąca hrywien. My załatwiamy formalności za darmo. Jeżeli ktoś jest chory, nie może się poruszać, to możemy przyjechać nawet do domu. Pomagamy też w składaniu podań do władz samorządowych i innych instytucji. Czemu mielibyśmy nie pomagać?


Ostatnio wiele zmian zostało wniesionych do ustawodawstwa Ukrainy. Dotyczą one prywatyzacji własności państwowej, opieki nad dziećmi, opieki społecznej, naliczania emerytury. Ludzi interesują zmiany ustawodawstwa o weteranach wojskowych. Zdarza się, że zmiany w kodeksie podatkowym następują codziennie, co zmusza do prawników do nieustannego studiowania przepisów. Co tu mówić o zwykłych ludziach. Nie wszyscy obeznani są z pojęciem własności intelektualnej. Obecnie na przykład, nie można korzystać z niektórych stron internetowych. Wynikają różne problemy: kwestie mieszkaniowe, rejestracja samochodów, spadki. Pomagamy młodzieży wyjechać na studia do Polski. Staramy się, żeby ludzi nie oszukiwano w skorumpowanych strukturach ukraińskiej milicji. Można zgłaszać się do naszego biura pod adresem: Lwów, ul. Salomei Kruszelnickiej 19-A.


Nie możecie bronić ludzi w sądzie jako adwokaci, bo nikt z członków poradni prawnej nie należy do Kolegium Adwokatów.
Tak, to prawda, sama licencja jest bardzo droga. Należy wstąpić do Państwowego Kolegium Adwokatów lub wykupić prawo na prywatna praktykę adwokacką, mieć swoje biuro. Dla mnie jest wystarczające, że jestem pełnomocnikiem osoby, która upoważniła mnie do przedstawiania jej interesów w sądzie. Oczywiście jeżeli jest to sprawa cywilna, a nie karna. Mając prawnicze wykształcenie i doświadczenie można pomóc potrzebującej osobie. Nawet jeśli zwróci się do nas obywatel Polski czy innego państwa, który nie może przyjechać na rozprawę lub jeśli momencie rozprawy zachorował. Miałem już taki wypadek. Zwróciła się do mnie osoba z Czech i reprezentowałem ją w sichowskim sądzie rejonowym.


Początki działalności Poradni Prawnej są obiecujące. Otrzymujemy satysfakcję z tego, że możemy komuś pomóc.

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

©2011-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.