Warsztaty na Ukrainie!

-a A+

Fundacja Edukacyjna Jana Karskiego organizuje dla polskich nauczycieli, edukatorów, studentów, animatorów kultury interdyscyplinarne warsztaty w Iwano-Frankiwsku,

które odbędą się 19 listopada br. Warsztaty są darmowe, fundacja zwraca koszty przejazdu. Uczestnicy otrzymają również pakiety książek.

Dzień później, 20 listopada we Lwowie odbędzie się konferencja „We Lwowie byłem szczęśliwy… – dziedzictwo Jana Karskiego, absolwenta Uniwersytetu Lwowskiego”, której fundacja jest współorganizatorem. W załączniku przesyłamy informację prasową dotyczącą obu wydarzeń.

Z przyjemnością odpowiemy również na wszystkie Państwa pytania.

Więcej informacji tu.

Z uszanowaniem,

Zespół Fundacji Edukacyjnej Jana Karskiego

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

©2011-2017 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.