Aleksandra Hnatiuk laureatką Nagrody im. Ksawerego i Mieczysława Pruszyńskich

-a A+

Polski PEN Club zaprasza na uroczystość wręczenia Nagrody Polskiego PEN Clubu im. Ksawerego i Mieczysława Pruszyńskich (Fundacja Kulturalna Rodziny Pruszyńskich), jaka odbędzie się w czwartek 8 listopada o godz. 18. w Auli Domu Literatury przy Krakowskim Przedmieściu 87/89 w Warszawie.

Nagrodę odbierze Aleksandra Hnatiuk, a laudacje wygłoszą Bogumiła Berdychowska, Małgorzata Szejnert i Ireneusz Krzemiński. Uroczystość będzie prowadzić i Nagrodę wręczy Adam Pomorski, prezes Polskiego PEN Clubu Aleksandra albo Ola Hnatiuk jest ukrainistką, absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego, doktorem habilitowanym nauk humanistycznych, profesorem nadzwyczajnym w Instytucie Slawistyki PAN oraz profesorem nadzwyczajnym w Studium Europy Wschodniej Wydziału Orientalistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Tłumaczka i popularyzatorka literatury ukraińskiej w Polsce. W latach 2006–2010 była radcą Ambasady RP w Kijowie.

Laureatka Nagrody „Przeglądu „Przeglądu Wschodniego” (2003) i Nagrody im. Jerzego Giedroycia (2004). W 2012 roku została odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Nagroda im. Ksawerego i Mieczysława Pruszyńskich została ufundowana przez Fundację Kulturalną Rodziny Pruszyńskich, przyznawana jest od 2006 roku za reportaż literacki oraz eseistykę literacką i humanistyczną. Jej laureatami byli: Krzysztof Pomian (2006), Jerzy Szacki (2007), Leopold Unger (2008), Wiesław Juszczak (2009), Henryk Samsonowicz (2010), Wiktoria Śliwowska (2012), Maria Poprzęcka (2014), Wojciech Jagielski (2015), Magdalena Grochowska (2016) oraz Ewa Łętowska (2017).

Źródło: http://rynek-ksiazki.pl

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

©2011-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.