Procesja z relikwiami bł. Jakuba Strzemię ulicami Lwowa

-a A+

W intencji pokoju na Ukrainie i zakończenia wojny na wschodzie kraju modlili się uczestnicy tegorocznej procesji z relikwiami bł. Jakuba Strzemię, która 9 września przeszła ulicami miasta Lwowa, od sanktuarium św. Antoniego do bazyliki metropolitalnej.

Pochodowi modlitewnemu przewodniczył biskup senior zielonogórsko-gorzowski Stefan Regmunt. Arcybiskup Mieczysław Mokrzycki zaznaczył, że obecność biskupa Regmunta jest symboliczna, ponieważ w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej po II wojnie światowej osiadło wielu naszych rodaków z archidiecezji lwowskiej. Również biskup Stefan Regmunt poważnie wspierał archidiecezję lwowską po odnowieniu struktur Kościoła katolickiego na Ukrainie.

Tradycyjnie na zakończenie uroczystości metropolita lwowski wręczył medale bł. Jakuba Strzemię osobom szczególnie zasłużonym dla archidiecezji lwowskiej. W tym roku wyróżnienie otrzymał między innymi Andrzej Klimczak, polski dziennikarz, wielki przyjaciel Kuriera Galicyjskiego.

Konstanty Czawaga
Tekst ukazał się w nr 17 (285) 12-28 września 2017

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

©2011-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.