Kardynał Marian Jaworski z Odznaką Honorową Województwa Małopolskiego

-a A+

Ksiądz Kardynał Marian Jaworski otrzymał Złotą Odznakę Honorową Województwa Małopolskiego – Krzyż Małopolski. Odznaczenie podczas uroczystego spotkania wręczyli marszałek Witold Kozłowski i wicemarszałek Łukasz Smółka.

Odznaka Honorowa Województwa Małopolskiego – Krzyż Małopolski jest przyznawana od 2014 roku. To honorowe wyróżnienie, które przyznaje się osobom fizycznym, prawnym oraz jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej, za aktywne działania na rzecz społeczności lokalnych, przyczyniające się do rozwijania społeczeństwa obywatelskiego i wzbogacające tym samym dorobek regionu.

Ks. Kardynał Marian Jaworski jest doktorem teologii i profesorem filozofii. Pełnił funkcję rektora Papieskiej Akademii Teologicznej w latach 1982–1988.

Urodzony 21 sierpnia 1926 r. we Lwowie, wyświęcony na kapłana 25 czerwca 1950 r. w Kalwarii Zebrzydowskiej. Mianowany biskupem tytularnym Lambesi i administratorem apostolskim w Lubaczowie 24 maja 1984 r., konsekrowany 23 czerwca 1984 r. w Krakowie na Wawelu. Jako dewizę biskupią przyjął słowa „Mihi vivere Christus est” (Dla mnie życiem jest Chrystus).

Mianowany metropolitą lwowskim 16 stycznia 1991 r. Odbył uroczysty ingres do bazyliki metropolitalnej 18 maja 1991 r.

W latach 1996-1998 administrator apostolski diecezji łuckiej. 21 lutego 1998 papież Jan Paweł II mianował go kardynałem in pectore. 28 stycznia 2001 Jan Paweł II ogłosił jego nazwisko, a na konsystorzu 21 lutego 2001 kreował go kardynałem prezbiterem kościoła św. Sykstusa w Rzymie. 3 maja 2001 odbył kardynalski ingres do katedry lwowskiej. W kwietniu 2005 brał udział w konklawe, na którym wybrano na papieża Benedykta XVI.

Żródło: malopolska.pl

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

©2011-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.