Procesja ulicami Lwowa z relikwiami bł. Jakuba Strzemię

-a A+

7 września archidiecezja lwowska świętowała wspomnienie swojego patrona bł. Jakuba Strzemię. Z tej okazji ulicami Lwowa z sanktuarium św. Antoniego z Padwy do katedry łacińskiej przeszła procesja z jego relikwiami. Poprowadził procesję biskup Ignacy Dec ze Świdnicy, który przewodniczył Mszy św. i wygłosił homilię.

– Za wstawiennictwem bł. Jakuba Strzemię wypraszajmy potrzebne łaski dla naszego Kościoła, dla naszego kraju, ojczyzny, prosząc o błogosławieństwo, a w sposób szczególny o pokój – wezwał metropolita lwowski arcybiskup Mieczysław Mokrzycki, witając głównego celebransa oraz licznych pielgrzymów z Ukrainy i z Polski.

W 2010 roku z okazji 220. rocznicy beatyfikacji bł. Jakuba Strzemię (1340–1409), franciszkanina i arcybiskupa halicko-lwowskiego, arcybiskup Mokrzycki zaprowadził we Lwowie tradycję procesji z relikwiami patrona na wzór procesji ulicami Krakowa z relikwiami św. Stanisława.

W tym roku w procesji ulicami miasta przeszli też uczestnicy XVIII Archidiecezjalnego Dnia Młodzieży.

– Jesteśmy wszyscy wezwani do apostolstwa, żeby przekazywać wiarę w wychowaniu młodego pokolenia – powiedział w homilii biskup Ignacy Dec. Osobno zwrócił się do młodzieży:

– Pamiętajcie, że jeśli postawicie na Pana Boga i pójdziecie za Chrystusem, wygrywacie życie, i doczesne, i wieczne. Nie dajcie się okraść z wiary. Budujcie wiarę w Jezusa. Chrystus was nigdy nie zawiedzie. Idźcie przez życie z głęboką wiarą – wezwał biskup świdnicki.

Biskup Dec przekazał również obecnym w katedrze pozdrowienia z Dolnego Śląska, gdzie zamieszkało wiele osób, które mają korzenie na Kresach Południowo-Wschodnich. – Dlatego pielęgnujemy tę tradycję, a spotkania opłatkowe i wielkanocne zawsze zaczynamy od pieśni „Śliczna gwiazdo miasta Lwowa, Maryja” – powiedział biskup Ignacy Dec.

Po zakończeniu liturgii arcybiskup lwowski wręczył grupie wiernych medal bł. Jakuba Strzemię, będący najwyższym odznaczeniem archidiecezji lwowskiej.

Po uroczystościach biskup Ignacy Dec zwiedził Lwowskie Wyższe Seminarium Duchowne w Brzuchowicach, gdzie wygłosił przemówienie podczas kongregacji duchowieństwa archidiecezji lwowskiej.

Konstanty Czawaga
Fot. Konstanty Czawaga

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

©2011-2020 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.