Ukraińcy uważają Polskę za najprzyjaźniejszy im kraj

-a A+

Ukraińcy uważają Polskę za najbardziej przyjazny im kraj. Takie są wyniki badań przeprowadzonych przez Centrum Badań Socjologicznych i Marketingowych „Socis”.

Z sondażu wynika, że za najbardziej wrogo do nich nastawione państwo Ukraińcy uważają Rosję. 40,8 proc. Ukraińców uważa, że Polska ma pozytywny stosunek do ich kraju, 5,2 proc. jest przeciwnego zdania – wynika z omawianego przez agencję Interfax-Ukraina sondażu ośrodka Socis.

Ok. 38 proc. ankietowanych uznało, że pozytywny stosunek do Ukrainy mają też Stany Zjednoczone, ok. 37 proc. – Niemcy, a ok. 32 proc. – Białoruś. 70,5 proc. badanych uważa, że Rosja ma wobec ich kraju wrogie nastawienie, przeciwnego zdania jest 6 proc. uczestników sondażu kijowskiego Centrum Badań Socjologicznych Socis.

Interfax-Ukraina podkreśla, że w przypadku każdego wyżej wymienionego kraju – oprócz Rosji – od 40 do 60 proc. badanych wskazało na neutralny stosunek do Ukrainy. W sondażu przeprowadzonym pod koniec stycznia wzięło udział 2 tys. respondentów powyżej 18 roku życia we wszystkich regionach Ukrainy, oprócz Krymu i opanowanych przez prorosyjskich separatystów terenów Donbasu.

Na podstawie: PAP, IAR, TVP.info
Źródło: jagiellonia.org

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą

 

Projekt „Polska Platforma Medialna Ukraina” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja

 

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

©2011-2020 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.