Tytuł „Sprawiedliwy wśród narodów świata” dla sześciu lwowian

-a A+

Tytuł „Sprawiedliwy wśród narodów świata” otrzymała we Lwowie rodzina nieżyjącego Tadeusza Młodnickiego (zmarł we Lwowie w 1978 roku).

W imieniu ojca dyplom odebrała znana przedstawicielka polskiej społeczności we Lwowie Stanisława Chrystoforowa z domu Młodnicka, zasłużona parafianka katedry rzymskokatolickiej, działaczka społeczna i katolicka. We Lwowie współpracuje m.in. z Fundacją im. ks. dra Henryka Mosinga, która opiekuje się ubogimi i chorymi Polakami.

Ambasador Izraela na Ukrainie wręczył podczas uroczystości we Lwowie sześć dyplomów. Dyplom i medal wręczany jest w miejscu zamieszkania osób odznaczanych. Polacy stanowią największą liczbę (ponad 6990 os.) wśród odznaczonych najwyższym izraelskim odznaczeniem cywilnym nadawanym nie-Żydom. przyznawanym przez Instytut Pamięci Męczenników i Bohaterów Holocaustu Yad Vashem.

Beata Kost
Album Lwowski

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą

 

Projekt „Polska Platforma Medialna Ukraina” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja

 

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

©2011-2020 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.