28/12/2018 12:01

Obchody 100-lecia Niepodległej w parafii w Samborze

W parafii Męczeństwa świętego Jana Chrzciciela w Samborze w obwodzie lwowskim uroczyście obchodzono 100-lecie „Niepodległej”. Miejscem świętowania był kościół parafialny. Dla większości parafian Polska jest bliska sercu. Stąd też obchody tej wyjątkowej rocznicy miały podniosły charakter.

28/12/2018 11:56

„Dziesiątka” w Londynie

Każdej jesieni w Londynie odbywa się wieczór Koła Lwowian. To organizacja z wielkimi tradycjami, nadzwyczaj zasłużona w dziedzinie utrwalania historii Lwowa i pamięci o losach tych jego mieszkańców, których wojna pozbawiła wyboru i rzuciła z dala od miejsca urodzenia.

01/12/2018 13:25

Piszemy i oceniamy na B1

Język to przede wszystkim komunikacja, jednak w ocenie kompetencji językowych ważną rolę odgrywa certyfikacja.

29/11/2018 12:55

Studenci prawa dla Kresów 2018

Fundacja Instytut Prawa i Kultury z Warszawy, we współpracy ze wspólnotą Bazyliki Metropolitalnej we Lwowie, w dniach 5-26 sierpnia br., zrealizowali w obwodzie lwowskim projekt „Studenci prawa dla Kresów 2018”. Inicjatywa została sfinansowana przez Fundację PZU.

21/11/2018 15:33

Wymiana Lwowsko-Krakowska 2018

Od 30 września do 05 października 2018 r. uczniowie lwowskiej szkoły nr 10 im. św. Marii Magdaleny spędzili tydzień w Krakowie, goszczeni przez uczniów VII Liceum Ogólnokształcącego im. Zofii Nałkowskiej. Do wymiany doszło dzięki fundacji "Wolność i Demokracja". Celem wymiany jest wzajemne poznanie tradycji.

05/11/2018 18:19

Piszemy i oceniamy na B1

Język to przede wszystkim komunikacja, jednak w ocenie kompetencji językowych ważną rolę odgrywa certyfikacja.

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

©2011-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.