Otwarcie Stanicy Ratownictwa Górskiego na górze Pop Iwan

-a A+

16 września w ramach polsko-ukraińskiego projektu odbudowy gmachu obserwatorium astronomicznego na górze Pop Iwan w Czarnohorze, w odnowionych tam pomieszczeniach, została otwarta Stanica Ratownictwa Górskiego.

Uroczystego przecięcia błękitnej wstęgi dokonali inicjatorzy odbudowy tego objęktu prof. Ihor Cependa, rektor Przykarpackiego Uniwersytetu Narodowego im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankiwsku (d. Stanisławowie) i prof. Jan Malicki, dyrektor Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego oraz gość z Kijowa wiceminister edukacji i nauki Ukrainy Roman Hreba.– 16 września 2017 roku jest dla mnie dniem historycznym. Po latach pracy otworzymy pierwszą cząstkę odbudowywanego przedwojennego obserwatorium na górze Pop Iwan – powiedział ze wzruszeniem prof. Jan Malicki. - Mówiąc o polsko-ukraińskiej stanicy ratownictwa górskiego, mówimy o nadzwyczajnej sytuacji. Tyle rzeczy w polsko-ukraińskich stosunkach się wali, tyle rzeczy nie poszło tak jak powinno. A oto mamy tutaj coś nadzwyczajnego – dodał dyrektor Studium Europy Wschodniej UW.

„Tym, którzy są tu po raz pierwszy i nie widzieli, jaka to była ruina, wydaje się, że niczego tutaj nie zrobiliśmy. Ale kto był z nami od samego początku, wie jaką tytaniczną pracę wykonaliśmy wspólnie z naszymi przyjaciółmi, aby to oczyścić, odrestaurować, odnowić i najważniejsze, nadać temu nowe życie. Zaczynamy nowy etap, bo od dziś będą tutaj ratownicy, którzy dla tego budynku są jak gdyby nowym powiewem.” – powiedział prof. Ihor Cependa.

Fot. Leon Tyszczenko


Wicedziekan iwanofrankiwski ks. Władysław Iwaszczak razem z duchownymi Ukraińskiego Kościoła greckokatolickiego i Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego Patriarchatu Kijowskiego po wspólnej modlitwie poświęcili wyremontowane pomieszczenia dla Stanicy Ratownictwa Górskiego. Całodobowe dyżury będzie tam pełnić dziesięciu zatrudnionych ukraińskich ratowników, wyszkolonych przez Grupę Bieszczadzką Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego z Ustrzyk Dolnych.

Pułkownik Wołodymyr Czernećkyj, szef iwano-frankowskiego departamentu obwodowego Państwowej Służby Sytuacji Nadzwyczajnych Ukrainy wręczył list podziękowania prof. Janowi Malickiemu, który ze swej strony złożył podziękowanie licznym ofiarodawcom i dobroczyńcom. Są wśród nich Uniwersytet Warszawski i Przykarpacki Uniwersytet Narodowy im. Wasyla Stefanyka, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP, Międzynarodowe Stowarzyszenie Przedsiębiorców Polskich w Ukrainie, województwo Małopolskie i województwo Podkarpackie. Pierwszy etap dzieła odbudowy obserwatorium został wykonany pod patronatem „Polsko-Ukraińskiego Forum Partnerstwa”.

W uroczystości uczestniczyli: delegacja na czele z Sekretarzem Stanu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji RP dr Jakubem Skibą, zastępca dyrektora ds. współpracy rozwojowej z krajami Europy Wschodniej MSZ RP Marek Kuberski i uczestnicy X Polsko-Ukraińskiego Spotkania „Historia, Współczesność, Przyszłość” w Jaremczu, część których pieszo pokonała wejście na szczyt góry Pop Iwan (2028 m. nad poziomem morza). W ceremonii uczestniczyli zastępca ambasadora RP w Kijowie Jacek Żur i konsul generalny RP we Lwowie Rafał Wolski.

Konstanty Czawaga
Eugeniusz Sało

Fot. Konstanty Czawaga

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą

 

Projekt „Polska Platforma Medialna Ukraina” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja

 

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

©2011-2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.