Michał Dworczyk ministrem – członkiem Rady Ministrów

-a A+

W Pałacu Prezydenckim odbyła się uroczystość mianowania nowych ministrów. Rekonstrukcja rządu związana jest m.in. z wyborami do Parlamentu Europejskiego, w których kilkoro ministrów uzyskało mandaty europosłów.

Michał Dworczyk, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, został ministrem - członkiem Rady Ministrów.

Pełnił funkcję szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów od 19 grudnia 2017 roku. Wcześniej, między marcem a grudniem 2017 roku, był sekretarzem stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej. Od roku 2015 ma mandat poselski. Od 2002 należy do Prawa i Sprawiedliwości.

Urodził się 22 lipca 1975 roku w Warszawie. Jest absolwentem historii na Uniwersytecie Warszawskim. Przez wiele lat działał w harcerstwie, był instruktorem Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej.

Stara się wspierać Polaków z dawnych kresów Rzeczypospolitej, między innymi w ramach Stowarzyszenia Wspólnota Polska, Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie oraz poprzez założoną przez siebie Fundację Wolność i Demokracja.

W 2005 roku, właśnie jako ekspert do spraw polityki wschodniej oraz polonijnej, został powołany na stanowisko doradcy szefa rządu, co zapoczątkowało jego polityczną karierę. Był współautorem tzw. pakietu ustaw polonijnych, z których Sejm przyjął ustawę o Karcie Polaka. Dokument ten do dziś otrzymało ponad 150 tys. Polaków ze Wschodu. W latach 2008-2010 Michał Dworczyk był doradcą prezydenta Lecha Kaczyńskiego do spraw Polonii i Polaków za granicą.

W wyborach samorządowych w 2006 roku został radnym dzielnicy Warszawa-Śródmieście, w 2010 uzyskał mandat radnego Warszawy. W 2014 roku z listy PiS został wybrany na radnego sejmiku mazowieckiego.

Ma żonę Agnieszkę i czworo dzieci.

Źródło: polskieradio.pl

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

©2011-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.