20/11/2017 21:21

Spirydon Albański – lwowski olimpijczyk 1936 roku

14/04/2014 22:12

 

Kazimiera Alberti – córka Bolechowa

29/01/2013 17:55

Z wiarą w potęgę idei

10/01/2013 12:57

Bohdan Ihor Antonycz – poezja zielonego człowieka

26/10/2012 12:24

Aniela z Kamińskich Aszpergerowa

26/06/2012 16:01

Najdowcipniejszy człowiek we Lwowie

07/02/2017 13:08

Profesor Edmund Faustyn Biernacki – wybitny przedstawiciel nauki polskiej

15/08/2016 13:14

Generał Marko Bezruczko

27/03/2015 15:45

Nie tylko Władysław

22/02/2015 15:37

Maria Bartusówna

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

©2011-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.