18/06/2020 12:13

Spichlerz w Drohobyczu

W Drohobyczu przy ulicy Mychajły Hruszewskiego znajduje się spichlerz z XVIII wieku. Jest to jeden z najstarszych zabytków kresowego miasta.

15/05/2020 09:51

„Cholerny” słup, szczęka i DDT zamiast kadzidła

Wioska Liczkowce, leżąca nad Zbruczem, znana jest przede wszystkim z odnalezionego tu w 1848 roku posągu Światowida o czterech twarzach. Niestety inne lokalne zabytki nie są znane szerokim rzeszom. Jakkolwiek wydaje się to dziwne, ale każdy z nich zasługuje na określenie „unikalny”. I nie ma w tym żadnej przesady.

11/03/2020 11:32

Jazłowiec – miasteczko zadziwiających portali

Niewielka, bo licząca jedynie pięćset mieszkańców miejscowość w rejonie buczackim obwodu tarnopolskiego posiada kilkaset unikalnych zabytków historycznych i może śmiało konkurować z największymi turystycznymi ośrodkami Ukrainy.

03/03/2020 13:00

Polskie rezydencje Żytomierszczyzny. Część 2

Okazuje się, że w miejscu największego skupienia ludności polskiej na Ukrainie – terenach Żytomierszczyzny – pozostało wiele prawie niezbadanych miejsc polskiego osadnictwa.

04/01/2020 14:15

Nieznany kościół na Młynkach w Drohobyczu

Znakomitym przykładem funkcjonalistycznej architektury sakralnej w Drohobyczu jest dawny rzymskokatolicki kościół. Obiekt usytuowany jest przy ulicy Bratiw Kycyliw w dzielnicy Młynki, która znajduje się w południowej części kresowego miasta. Nieopodal świątyni płynie rzeka Tyśmienica. Obiekt został wybudowany w latach trzydziestych ubiegłego wieku dzięki sporej pomocy finansowej rafinerii „Galicja”.

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

©2011-2020 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.