11/09/2020 07:01

Odnowione rzeźby Apostołów przy katedrze lwowskiej

Z początkiem września 2020 roku grupa konserwatorów pod kierownictwem Anny Kudzi rozpoczęła montaż odnowionych figur Apostołów w ogrodzeniu rzymskokatolickiej katedry lwowskiej pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.

10/09/2020 14:24

Wycieczki artystyczne do Prokuratury Lwowskiej

Lwowska Prokuratura Obwodowa udostępniła wycieczki do swego gmachu dla miłośników sztuki. Jest to najpiękniejszy nie tylko na zewnątrz ale też wewnątrz budynek przy ul. Akademickiej (ob. prospekt T. Szewczenki) w centrum miasta.

02/08/2020 21:04

Zabytkowa kapliczka Syksta obok kościoła pw. św. Marii Magdaleny odnowiona

22 lipca 2020 roku rozebrano rusztowania i odsłonięto odnowioną kapliczkę Syksta obok kościoła pw. św. Marii Magdaleny. Prace konserwatorskie przy cennym zabytku lwowskiej historii trwały około dwóch lat i teraz wszyscy możemy oglądać tę kiedyś przydrożną kapliczkę, ustawioną w dalekim XVI wieku.

02/08/2020 14:12

Polscy konserwatorzy odnawiają zabytki Lwowa

W tym roku z polskiego budżetu zostanie przeznaczonych ok. 3 mln zł na ratowanie zabytków Lwowa. Prowadzone prace finansowane będą ze środków Instytutu POLONIKA oraz ministerstwa kultury w ramach programu „Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą”.

30/07/2020 18:24

Porzecze Nowe

Bez „Podolskiego Wersalu” i piwa, ale z parkiem i podziemiami

29/07/2020 13:51

Zapomniany Koropiec nad Dniestrem

Koropiec to miejscowość niezwykle malowniczo położona w jarze rzeki o tej samej nazwie, przy jej ujściu do Dniestru. Obecnie jest to osiedle typu miejskiego w rejonie monasterzyskim obwodu tarnopolskiego. Koropiecka historia jest także mocno związana z historią Polski, o czym poniżej.

22/07/2020 09:44

Kalwaria w Winiatyńcach

Wyniatyńce – wieś solecka, siedziba rzymskokatolickiej parafii, gmina Kasperowce, pow. Zaleszczyki. W roku 1931 – 410 zagród z 1917 mieszkańcami, z nich 800 to Polacy.

18/06/2020 12:13

Spichlerz w Drohobyczu

W Drohobyczu przy ulicy Mychajły Hruszewskiego znajduje się spichlerz z XVIII wieku. Jest to jeden z najstarszych zabytków kresowego miasta.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą

 

Projekt „Polska Platforma Medialna Ukraina” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja

 

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

©2011-2020 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.