aktualności

Obchody w Kutach w 80. rocznicę sowieckiej agresji na Polskę

18/09/2019 20:58

W Kutach nad Czeremoszem odbyły się obchody upamiętnienia 80. rocznicy sowieckiej agresji na Polskę.

Podziękowanie za wyprawkę szkolną

18/09/2019 08:18

W imieniu dzieci pierwszej klasy szkoły w Niżankowicach i ich rodziców składam serdeczne podziękowanie za plecaki szkolne oraz ich zawartość naszym przyjaciołom ze Stowarzyszenia Linia 102.pl w Przemyślu.

II edycja Letniej Szkoły Języka i Kultury Polskiej w Stryju

18/09/2019 07:37

Od 26 sierpnia do 1 września br. przy Towarzystwie Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej oddział w Stryju już po raz drugi miała miejsce Letnia Szkoła Języka i Kultury Polskiej.

Hej, sokoły! Upamiętnienie Tomasza Padury

18/09/2019 06:18

21 września w Machnówce, położonej w rejonie Koziatyn obwodu winnickiego, po raz pierwszy odbędzie się festiwal poświęcony postaci Tomasza Padury, poety i kompozytora, autora m.in. popularnej piosenki biesiadnej „Hej, sokoły!”.

Film „Krew na bruku. Grodno 1939” – w dostępie publicznym!

17/09/2019 16:54

Fundacja Joachima Lelewela, będąca obok Związku Polaków na Białorusi i firmy producenckiej LunarSIX producentem fabularyzowanego filmu dokumentalnego o obronie Grodna przed Sowietami we wrześniu 1939 roku pt. „Krew na bruku. Grodno 1939” z okazji 80. rocznicy tragicznych wydarzeń udostępniła cały film na swoim kanale na Youtube.

„Kwiat piosenki w Kujdańcach – 2019” zadziwiał głosami, tańcami i strojami

17/09/2019 14:20

Ogólnoukraiński wiejski festiwal „Kwiat piosenki w Kujdańcach – 2019” rozpoczął się rano od prezentacji uczestników w wiejskim klubie.

Festiwal Dziedzictwo Kresów 2019

17/09/2019 14:17

Na przełomie lipca i sierpnia w różnych miejscowościach Ziemi Lubaczowskiej i Podkarpacia odbywała się kolejna edycja Festiwalu Dziedzictwa Kresów.

Obchody 50-lecia posługi sióstr Honoratek na Ukrainie

17/09/2019 09:48

Jubileuszową mszą św. w Bazylice Metropolitalnej we Lwowie pod przewodnictwem arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego rozpoczęto w święto Podwyższenia Krzyża Świętego, 14 września, obchody 50-lecia posługi Zgromadzenia Małych Sióstr Niepokalanego Serca Maryi na Ukrainie, popularnie nazywane zgromadzeniem sióstr Honoratek.

Ostatnie w tej kadencji Sejmu posiedzeniu Komisji Łączności z Polakami za Granicą

17/09/2019 07:00

Poniżej sprawozdanie Komisji z mijającej kadencji.

publicystyka

Mikulińce – wioska z kościołem godnym królów

20/09/2019 09:17

Pomimo licznych i, nie przesadzając, unikatowych zabytkowych rodzynków miejscowość Mikulińce na trasie Tarnopol–Trembowla trudno jest nazwać „turystyczną Mekką”. Na Ukrainie miejscowość ta znana jest chyba głównie dzięki warzonemu tu piwu. Jednak odwiedzić Mikulińce powinien każdy szanujący się turysta.

Zygmunt Gorgolewski

19/09/2019 08:49

Zygmunt Gorgolewski – Wielkopolanin, który stworzył swoje Opus Vitae we Lwowie

Okolicznościowy Goniec Lwowsko-Poznański

19/09/2019 08:12

Gazeta wydana na XXII Dni Lwowa, organizowane w Poznaniu przez poznański oddział Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich.

Pierwszy mecz i pierwszy gol. Część 2

18/09/2019 16:40

Kronikarski zapis wydarzeń, mających miejsce we Lwowie w lipcu 1894 roku, podczas których szerokiej publiczności została zaprezentowana po raz pierwszy nowa gra zespołowa – football.

Przed moim domem w Gródku spiłowano krzyż, ale postawiłem nowy

18/09/2019 15:04

Wspomnienia Michała Łobodźca

Lwów – miasto mojego dzieciństwa, tam jest czym oddychać

18/09/2019 14:54

Wspomnienia Wiktorii Oryszczyn z domu Czernyszewicz

Dla nas Polska to był inny świat

17/09/2019 14:39

Wspomnienia Ireny Gorpynicz

Polska-Ukraina: będą zmiany

17/09/2019 06:49

Z Iryną Wereszczuk, deputowaną do Rady Najwyższej Ukrainy z ramienia partii „Sługa Narodu”, a zarazem przedstawicielką Rady Ministrów w parlamencie ukraińskim, rozmawiał dziennikarz Kuriera Galicyjskiego Konstanty Czawaga.

Legendy starego Stanisławowa. Część 24

14/09/2019 10:18

Profesorowie-dziwacy

Szlacheckie kontrmarki z czasów upadku Rzeczypospolitej a patriotyzm

11/09/2019 07:09

Kontrmarki na monetach wybijano już w starożytności. Między innymi, na terytorium Ukrainy są one znane od co najmniej IV wieku p.n.e. Znakowanie w ten sposób monet było szeroko praktykowane w Olbii, Chersonezie, Pantykapei i Królestwie Bosporu.

Powódź 1969 roku

10/09/2019 09:43

Przełom maja i czerwca bieżącego roku 2019 zapamięta się mieszkańcom Frankiwska jako czas bezustannych deszczy. Poziom wody w rzekach osiągnął wysokie wskaźniki i gdyby deszcze nie ustały, mogłoby dojść do powodzi.

Projekt o przesiedleniach na Ukrainie Zachodniej

-a A+

Fot. Narodowe Archiwum CyfroweKrasne – węzłowa stacja przesiedleń. Od 2 do 15 lipca 2012 roku w miejscowościach Krasne i Busk na Zachodniej Ukrainie międzynarodowy zespół 12 młodych kobiet będzie poznawać historię przymusowych przesiedleń powojennych.

 

Projekt jest sponsorowany w ramach programu Geschichtswerkstatt Europa przez Fundację „Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość”. Podczas wcześniejszego projektu „Memory and Oblivion” (2010) uczestniczki spotkały dużą grupę dawniejszych mieszkańców okolic Krasnego i Buska, którzy byli deportowani na Syberię, a po zakończeniu wojny przesiedleni do zachodniej Polski – do wsi Jugów (dawniej: Hausdorf) na Dolnym Śląsku.


Uczestniczki projektu chcą teraz odwiedzić miejsce, gdzie wcześniej mieszkały ich respondentki; chcą dowiedzieć się, co zachowali w pamięci obecni mieszkańcy Krasnego i okolic. Niewielka miejscowość Krasne, położona w odległości 40 km od Lwowa, przed II wojną światową należała do Polski. Większość mieszkańców tej okolicy stanowili Ukraińcy, mieszkali tam również Polacy, Żydzi i Niemcy.


Podczas wojny część Polaków sowieckie władze (NKWD) deportowały na Syberię – pozostali podlegli przesiedleniu do Polski w 1945 roku. Ich domy zostały zasiedlone m.in. przez Ukraińców wysiedlonych z terenów wschodniej Polski. Żydzi zostali eksterminowani przez nazistów, Niemcy uciekli lub zginęli pod koniec wojny. Stacja kolejowa w Krasnem była węzłową stacją przesiedleń dla polskich, ukraińskich, żydowskich i niemieckich mieszkańców.


Zespół projektowy chce zbadać pamięć obecnych mieszkańców Krasnego i okolic w perspektywie kobiecej. Kobiety są zapomnianymi bohaterkami przetrwania podczas II wojny światowej i w pierwszych latach powojennych – swoją codzienną pracą i życiem tworzyły nową społeczność. Ich traumatyczne przeżycia (przesiedlenia, głód, przemoc, gwałty) nadal pozostają niewypowiedziane.


Podstawową metodą stosowaną w projekcie jest historia mówiona. Przez 2 tygodnie zespół będzie prowadzić wywiady wideo ze starszymi kobietami. Czy pamiętają dawnych polskich, niemieckich i żydowskich mieszkańców i ich deportacje/przesiedlenia/ucieczki? Jak żyli Ukraińcy na tym terenie pod rządami sowieckimi? Jak wiele pozostało jeszcze śladów wielokulturowej przeszłości tego miejsca? Rezultatem projektu będzie jednogodzinny film edukacyjny.


Organizatorkami projektu są organizacje pozarządowe z trzech krajów: Fundacja Dobra Wola w partnerstwie z Fundacją Kobiecą (Kraków, Polska), International School of Equal Opportunities (Kijów, Ukraina) oraz Jugendwerk der AWO Württemberg (Stuttgart, Niemcy) w partnerstwie z MONAliesA e.V. (Lipsk, Niemcy).

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

©2011-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.