aktualności

Upamiętnienie ks. Józefa Smaczniaka, patrioty i męczennika

28/10/2020 09:48

– Ks. Józef Smaczniak jest dla nas wzorem gorliwego, mężnego i wiernego kapłana, którzy rzeczywiście poświęcił swoje życie dla Kościoła, dla Boga, dla swoich rodaków, który był obrońcą najuboższych – powiedział lwowski biskup pomocniczy Edward Kawa.

Uroczystości w kościele w Nadwórnej – upamiętnienie ks. Józefa Smaczniaka

28/10/2020 09:42

Jak poprzednio informowaliśmy (Kurier Galicyjski – nr 15 (355), pamiątkowa tablica poświęcona temu bohaterskiemu kapłanowi zawisła w kościele parafialnym w Nadwórnej 8 sierpnia br. – zaś 25 października, jak zaplanowano, odbyło się jej uroczyste odsłonięcie i poświęcenie przez księdza biskupa pomocniczego lwowskiego Edwarda Kawę.

Odnaleziono cenną pamiątkę lwowskiej historii

28/10/2020 09:36

Przedwojenna tablica pamiątkowa księdza prałata Stanisława Sokołowskiego (1886–1931) została odnaleziona we Lwowie. Trudno było w to uwierzyć, bo uważano tę tablicę za zniszczoną.

Wyjątkowe wybory na Ukrainie

28/10/2020 08:36

W niedzielę 25 października na Ukrainie odbyły się wybory do władz lokalnych – od rad wiejskich do mera stolicy. Wybory te śmiało nazwać można wyjątkowymi. Złożyło się na to kilka przyczyn.

Pożar w zabytkowej willi w lecznicy w Kosowie

23/10/2020 15:39

Pożar częściowo strawił zabytkowy „Domek Mazurski” wchodzący w zespół zabudowy dawnego Zakładu Przyrodoleczniczego doktora Apolinarego Tarnawskiego we wsi Smodna nieopodal Kosowa na Pokuciu.

W Stryju pamiętają o zniszczonym cmentarzu

22/10/2020 12:50

Biskup Edward Kawa poświęcił pomnik w miejscu przechowywania szczątków ze starego cmentarza. Miejsce wiecznego spoczynku w czasach sowieckich było zamienione w park. Obecni pomodlili się za pochowanych na zniszczonym w latach 60. cmentarzu.

Koncert „Chopin 210” w Filharmonii Lwowskiej

22/10/2020 04:03

W Filharmonii Lwowskiej odbył się koncert poświęcony 210. rocznicy urodzin Fryderyka Chopina w wykonaniu młodego polskiego pianisty Tomasza Maruty i orkiestry kameralnej filharmonii pod batutą Romana Rewakowicza.

Obchody 400. rocznicy śmierci hetmana Stanisława Żółkiewskiego

21/10/2020 17:41

W 400. rocznicę śmierci hetmana Stanisława Żółkiewskiego, wybitnego wodza i hetmana wielkiego koronnego, uczczono w Żółkwi jego pamięć podczas szeregu uroczystości. Polski Sejm ogłosił 2020 rok – rokiem hetmana Stanisława Żółkiewskiego.

publicystyka

Rok 1920: Pamięć podczas pandemii. Relacja z akcji – część 10

30/10/2020 09:49

Publikujemy kolejne odcinki tekstu, które pod koniec roku ukażą się w specjalnym wydaniu Konsulatu Generalnego RP we Lwowie o miejscach pamięci roku 1920.

Przekrój 1971

27/10/2020 08:24

Z pewnością znudziły się już naszym Czytelnikom wycinki z Przekroju, ale niestety są to jedyne kompletne roczniki w mojej kolekcji i z nich mogę dobierać informację z dawnych lat. Koronawirus pokrzyżował wiele planów, w tym różnorodność tej rubryki. Dziś zobaczymy o czym pisało to popularne pismo na początku października 1971 roku.

Słodki smak dawnego Stanisławowa

27/10/2020 08:18

„Znamienita”, „legendarna”, „kultowa” – tak właśnie określano cukiernię Krowickiego w literaturze historycznej, opisującej życie naszego miasta w I połowie XX wieku. Zakład, niewątpliwie, był słodkim symbolem dawnego Stanisławowa. Jednak cukiernia znana była nie tylko dzięki eleganckim ciasteczkom, tortom czy innym smakołykom, ale miała też swoją interesującą historię.

Rok 1920: Pamięć podczas pandemii. Relacja z akcji – część 9

27/10/2020 08:07

Pod koniec bieżącego roku przy wsparciu i pomocy Konsulatu Generalnego RP we Lwowie ukaże się broszura w dwóch językach – polskim i ukraińskim, poświęcona miejscom związanym z walkami 1920 roku w obwodach lwowskim i iwanofrankiwskim.

Wacław Chowaniec (1887–1985) – realizator idei „Wielkiego Stanisławowa”

26/10/2020 08:40

9 października 2020 roku w Stanisławowie miała miejsce ważna uroczystość. Odsłonięto bowiem tablicę pamiątkową poświęconą przedwojennemu włodarzowi miasta Wacławowi Chowańcowi.

Niemcy muszą umrzeć

25/10/2020 07:16

Zapiski historyczne

O wołyńskich strzelcach w rocznicę zbrodni katyńskiej. Część 10

25/10/2020 06:59

Z wołyńskiej kolekcji Tadeusza Marcinkowskiego

Miasto pełne poezji, historii i ciepła

23/10/2020 11:10

Wyborcze spazmy, które wstrząsają dzisiaj Ukrainą, niby nie są dla nas niczym nowym. W niedalekiej przeszłości przyszło nam przecież przeżyć najpierw prezydenckie, później parlamentarne wybory. Powinniśmy więc już się przyzwyczaić do przedwyborczego szumu i rwetesu, propagando-agitacji, portretów kandydatek i kandydatów, obiecanek, połajanek i ogólnego zamieszania.

Projekt o przesiedleniach na Ukrainie Zachodniej

-a A+

Fot. Narodowe Archiwum CyfroweKrasne – węzłowa stacja przesiedleń. Od 2 do 15 lipca 2012 roku w miejscowościach Krasne i Busk na Zachodniej Ukrainie międzynarodowy zespół 12 młodych kobiet będzie poznawać historię przymusowych przesiedleń powojennych.

 

Projekt jest sponsorowany w ramach programu Geschichtswerkstatt Europa przez Fundację „Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość”. Podczas wcześniejszego projektu „Memory and Oblivion” (2010) uczestniczki spotkały dużą grupę dawniejszych mieszkańców okolic Krasnego i Buska, którzy byli deportowani na Syberię, a po zakończeniu wojny przesiedleni do zachodniej Polski – do wsi Jugów (dawniej: Hausdorf) na Dolnym Śląsku.


Uczestniczki projektu chcą teraz odwiedzić miejsce, gdzie wcześniej mieszkały ich respondentki; chcą dowiedzieć się, co zachowali w pamięci obecni mieszkańcy Krasnego i okolic. Niewielka miejscowość Krasne, położona w odległości 40 km od Lwowa, przed II wojną światową należała do Polski. Większość mieszkańców tej okolicy stanowili Ukraińcy, mieszkali tam również Polacy, Żydzi i Niemcy.


Podczas wojny część Polaków sowieckie władze (NKWD) deportowały na Syberię – pozostali podlegli przesiedleniu do Polski w 1945 roku. Ich domy zostały zasiedlone m.in. przez Ukraińców wysiedlonych z terenów wschodniej Polski. Żydzi zostali eksterminowani przez nazistów, Niemcy uciekli lub zginęli pod koniec wojny. Stacja kolejowa w Krasnem była węzłową stacją przesiedleń dla polskich, ukraińskich, żydowskich i niemieckich mieszkańców.


Zespół projektowy chce zbadać pamięć obecnych mieszkańców Krasnego i okolic w perspektywie kobiecej. Kobiety są zapomnianymi bohaterkami przetrwania podczas II wojny światowej i w pierwszych latach powojennych – swoją codzienną pracą i życiem tworzyły nową społeczność. Ich traumatyczne przeżycia (przesiedlenia, głód, przemoc, gwałty) nadal pozostają niewypowiedziane.


Podstawową metodą stosowaną w projekcie jest historia mówiona. Przez 2 tygodnie zespół będzie prowadzić wywiady wideo ze starszymi kobietami. Czy pamiętają dawnych polskich, niemieckich i żydowskich mieszkańców i ich deportacje/przesiedlenia/ucieczki? Jak żyli Ukraińcy na tym terenie pod rządami sowieckimi? Jak wiele pozostało jeszcze śladów wielokulturowej przeszłości tego miejsca? Rezultatem projektu będzie jednogodzinny film edukacyjny.


Organizatorkami projektu są organizacje pozarządowe z trzech krajów: Fundacja Dobra Wola w partnerstwie z Fundacją Kobiecą (Kraków, Polska), International School of Equal Opportunities (Kijów, Ukraina) oraz Jugendwerk der AWO Württemberg (Stuttgart, Niemcy) w partnerstwie z MONAliesA e.V. (Lipsk, Niemcy).

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą

 

Projekt „Polska Platforma Medialna Ukraina” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja

 

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

©2011-2020 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.