13/03/2019 17:38

Człowiek, który się władcom nie kłaniał

Napisano o nim całe tomy wspomnień, po wojnie trafił do kroniki filmowej. był bohaterem filmów fabularnych i telewizyjnych. Chociaż pochodził z austriacko-niemieckiej rodziny za swoją ojczyznę wybrał Polskę i pozostał jej wierny do końca, mimo szykan i niesłusznych oskarżeń…

03/03/2019 23:38

Prezentacja albumu Beaty Kost „Stanisławów. Z życia miasta”

Stanisławów wychodzi z cienia Lwowa. Po latach zapomnienia o grodzie Rewery ukazała się kolejna książka poświęcona trzeciemu miastu Galicji. Album Beaty Kost posiada szereg unikatowych ilustracji wygrzebanych w prasie i w ulotkach przez autorkę, ale jest też przewodnikiem po historii miasta. Taką gratkę dla miłośników Stanisławowa przygotowało Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego.

19/02/2019 20:36

Tematyka lwowska

„Stosunki polsko-ukraińskie we Lwowie w świetle wspomnień (1918–1939)”

12/02/2019 14:32

Bukowina, Bukowina…

Ukazała się znakomita książka „Świadectwo zanikającego dziedzictwa. Mowa polska na Bukowinie: Rumunia – Ukraina” dokumentująca polskie dziedzictwo kulturowe na Bukowinie.

07/02/2019 14:10

Wędrówka po Lwowie inaczej

Grupy turystów po Lwowie wędrują wsłuchując się w wyjaśnienia przewodnika. Indywidualni – pilnie śledzą mapkę i wyczytują informacje z przewodnika lub telefonu.

06/02/2019 13:51

Polskie zabytki mamy we krwi…

Taką konkluzją rozpoczął słowo wstępne do polskiego wydania „Polskich zamków i rezydencji na Ukrainie” jej autor Dmytro Antoniuk, stały autor materiałów o historii polskiej architektury na Ukrainie, zamieszczanych na łamach Kuriera Galicyjskiego.

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

©2011-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.