aktualności

„Drohobycz Cmentarz” Lwa Skopa

17/07/2019 12:47

W poniedziałek, 15 lipca br. drohobyczanie i goście Drohobycza mieli możliwość wziąć udział w prezentacji książki z fotografiami i liryką słynnego drohobycko-lwowskiego artysty Lwa Skopa – „Drohobycz Cmentarz”.

Granice etniczne, granice kulturowe

16/07/2019 18:01

Prof. Lech Mróz z Uniwersytetu Warszawskiego oraz dr hab. Roman Czmełyk z Lwowskiego Muzeum Historycznego wspólnie wygłosili wykład zatytułowany "Granice etniczne, granice kulturowe. Spór co jest czyje".

Ach, co to był za ślub!

16/07/2019 17:22

6 lipca we lwowskiej bazylice metropolitalnej odbył się ślub Joanny Janczyckiej i Jana Sabadasza. Stało się już bowiem piękną tradycją, że wielu lwowiaków z młodego pokolenia, mimo iż na stałe osiedlili się w Polsce, chcą w ten sposób wrócić w swoje rodzinne strony, podkreślając skąd ich ród.

30 lat kierowania nauczycieli na Wschód przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą

16/07/2019 17:18

Trzydzieści lat minęło, jak jeden dzień – chciałoby się zaśpiewać w takt popularnej piosenki, ale nie jest to żaden truizm, a kryje się za nim intensywny okres pracy ORPEG i nauczycieli kierowanych na pięć kontynentów do wielu krajów do pracy z Polonią i Polakami, szereg drobnych codziennych radości i zmagań z urzędnikami i wymaganiami w krajach docelowych.

Pamięć. Pojednanie. Prawda

15/07/2019 13:22

Obchody 76 rocznicy Rzezi Wołyńskiej na Ukrainie.

Warszawa – uroczystości ku czci ofiar rzezi wołyńskiej

13/07/2019 13:36

W Warszawie uczczone zostaną ofiary rzezi wołyńskiej. W Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa, dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej, prezydent Andrzej Duda złożył wieńce przed pomnikiem Rzezi Wołyńskiej w Warszawie.

Pogoń Lwów Amatorska wygrała z Orłem Bydgoszcz

11/07/2019 16:13

W towarzyskim meczu sekcja sportowo-rekreacyjna Pogoni Lwów pokonała Orła Bydgoszcz 5:2. Po meczu piłkarze i kibice dzielili się wrażeniami przy wspólnym grillowaniu.

Ruszyła Piesza Pielgrzymka Pokoju i Pojednania do Bołszowiec

10/07/2019 15:28

Pieszą Pielgrzymkę Pokoju i Pojednania do sanktuarium Matki Bożej w Bołszowcach co roku organizują franciszkanie konwentualni.

Gośćmi Miesiąca Spotkań Literackich we Lwowie będą również Polacy

10/07/2019 05:53

Rozpoczął się maraton literatury Europy Środkowo-Wschodniej. Gościem specjalnym Miesiąca Spotkań Literackich jest Rumunia. Wśród pisarzy z Ukrainy, Czech, Słowacji, Rumuni i Mołdawii będzie reprezentowana również Polska.

Jerzy Giedroyć i Bohdan Osadczuk – współpraca dwóch intelektualistów

09/07/2019 17:13

88. Spotkanie Ossolińskie poświęcone było wybitnym postaciom w powojennych stosunkach polsko-ukraińskich – redaktorowi paryskiej „Kultury” Jerzemu Giedroyciowi i profesorowi Uniwersytetu Berlińskiego Bohdanowi Osadczukowi.

publicystyka

Spadek i wizja

15/07/2019 13:35

450 lat temu powstało jedno z najpotężniejszych państw ówczesnej Europy – Rzeczpospolita Obojga Narodów. Zawarta 1 lipca 1569 roku w Lublinie unia Korony Polskiej i Wielkiego Księstwa Litewskiego stanowiła o utworzeniu federacji złożonej z dwóch równoprawnych członów.

Czy wśród pustelników w Puszczy byli Polacy?

13/07/2019 03:39

Kapliczka w pieczarze Puszczy Pustelnika, położonej koło nadzbruczańskiej wioski Kręciłów w rejonie husiatyńskim całkowicie słusznie może nosić miano najstarszego czynnego obiektu sakralnego na Ukrainie. Jest to w części wyryta ręcznie pieczara u podnóża malowniczego pasma wzgórz z górującą nad nim górą Dzwonigrodzką.

Gdańsk w Koronach ormiańskich i stanisławowskich

10/07/2019 04:41

Wochczujn kez Mariam!

Jak Polacy Charków budowali. Część LII

09/07/2019 04:24

Polscy architekci, urodzeni lub pośrednio związani z Charkowem

„Polacy we Lwowie 1944–1959”

08/07/2019 08:20

W dniu 3 czerwca 2019 na Uniwersytecie Rzeszowskim odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej Piotra Olechowskiego „Polacy we Lwowie 1944–1959”.

Spisek porucznika Deblessema. Część 3

08/07/2019 08:13

Wszelkie wspomnienia są rzeczą subiektywną. Ich autorzy starają się przypisać sobie jak najwięcej osiągnięć i przerzucić na innych swe porażki. Aby uzyskać realny kształt wydarzeń należy porównać kilka wspomnień. Wydarzenia 25 maja 1919 roku przedstawiają polscy, ukraińscy i niemieccy ich uczestnicy. Zaczniemy od Deblessema.

Lato, wczasy, słońce…

04/07/2019 10:02

Ponieważ mamy okres letni, upalną pogodę, wakacje – więc pora na coś lekkiego. Oto co pisała prasa lwowska w czerwcu 1929 roku.

Prace konserwatorskie w świątyniach lwowskich. Sezon 2019

01/07/2019 04:37

W sezonie 2019 roku polsko-ukraińska grupa konserwatorów kontynuuje w szerokim zakresie prace rozpoczęte w ubiegłych latach. Dotyczy to prac w katedrze Łacińskiej, w katedrze Ormiańskiej, w kościele pw. św. Antoniego na Łyczakowie i w kościele pojezuickim pw. św. Piotra i Pawła – obecnie greckokatolickiej cerkwi garnizonowej.

Julian Oktawian Zachariewicz. Część III

29/06/2019 09:21

Julian Oktawian Zachariewicz – zapomniany ojciec polskiej architektury

Wypadki w dawnym Lwowie

28/06/2019 06:13

Lwowska prasa z początków minionego stulecia dostarcza nam wielu niezwykle ciekawych informacji dotyczących spraw życia codziennego.

Dyskomfort logicznego myślenia

27/06/2019 19:50

Od dłuższego już czasu zanudzam czytelników Kuriera Galicyjskiego tekstami o przeróżnych mechanizmach rządzących dyskusjami, o logice, o błędach, o manipulacjach wszelakich.

Promocja książki o Wacławie Szybalskim

-a A+

We Lwowie odbyła się promocja książki Jarosława Abramowa-Neverly’ego „Profesor Wacław Szybalski o Lwowie, genach, istocie życia i noblistach”. Wydarzeniu towarzyszył pokaz filmu „Esencja życia” Anna Ferens o profesorze.

W spotkaniu uczestniczyli Ewa Łojkowska, prezes zarządu Fundacji Profesora Wacława Szybalskiego, Stanisław Kosiedowski, twórca i administrator strony internetowej Mój Lwów, oraz córka i bratanica profesora.

Opowieść o profesorze Szybalskim to jedna z wielu fascynujących i do tej pory w dużym stopniu nieznanych biografii polskich lwowian. Szybalski w okresie okupacji niemieckiej pracował w instytucie profesora Weigla, gdzie kierował grupą karmicieli wszy. Po wojnie został prekursorem wielu badań w dziedzinie biotechniki i genetyki, kilkukrotnie miał szansę na nagrodę Nobla.

fot. Wojciech Jankowski

Opisanie dokonań profesora Wacława Szybalskiego to temat na cały wykład. Prezes Ewa Łojkowska zastrzegła, że to wykaz bardzo pobieżny:

– Dokonania prof. Szybalskiego trudno jest w ciągu kilku minut wymienić. Od początku pracował nad bardzo nowatorskimi rozwiązaniami. Dla przykładu, pierwsze z nich to chromatografia bibułowa, kolejna rzecz to opracowanie uniwersalnego enzymu restrykcyjnego – to jest taki enzym, który pozwala na cięcie materiału genetycznego w dowolnym miejscu i łączenie różnych jego fragmentów. Kolejne jego odkrycie to wykazanie, że komórki ludzkie mogą być infekowane obcym materiałem genetycznym. Właściwie profesor tymi badaniami stworzył podwaliny terapii genowej, czyli tej metody leczenia. Sama idea stworzenia syntetycznych organizmów to też myśl profesora Szybalskiego. Inne zasługi – dał podwaliny pod produkcję przeciwciał monoklonalnych. To osiągnięcie, za które inni dostali nagrodę Nobla. Profesor wyprzedzał naukę i dał podwaliny pod kolejne dziedziny naukowe.

Dla profesora duże znaczenie miały jego lwowskie korzenie.

– Profesor uważał, że należy wrócić do kraju po odbyciu stypendium i tam uczyć kolejne pokolenia. Także wielu jego doktorantów jest obecnie profesorami na polskich uczelniach. Profesor jest jedyną osobą, która ma tytuł doktora honoris causa trzech największych gdańskich uczelni. Dodatkowo jest doktorem honoris causa Uniwersytet Marii Skłodowskiej Curie i Uniwersytetu Jagiellońskiego. To wybitny polski uczony, który urodził się we Lwowie. Całe życie ze Lwowem był związany, całe życie Lwów kochał. Dlatego książka zawiera na okładce metaforyczny obraz Lwowa z wychodzącym z niego łańcuchem genetycznym.

Fundacja Profesora Szybalskiego powstała w roku 2007. Profesor przeznaczył na nią znaczne pieniądze.

– Fundacja ma upowszechniać wiedzę o Lwowie i o uczonych, którzy pracowali we Lwowie, jak na przykład prof. Rudolf Weigl. Uznaliśmy też, że powinniśmy wydać książkę o doktorze, bo jego życie jest fascynującą opowieścią, jako biografia człowieka, a druga część jest ciekawa jako biografia naukowca. Fundacja także przeznacza środki dla młodych badaczy. Do tej pory to byli badacze polscy. W tym roku postanowiliśmy przyznać trzy stypendia dla studentów Uniwersytetu i Politechniki Lwowskiej, którzy będą mogli przyjechać na trzy miesiące do Gdańska.

Spotkanie odbyło się 9 kwietnia w Centrum Historii Miejskiej. Książkę wydała Fundacja Profesora Szybalskiego i Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. Ukazała się w roku 2018.

W sierpniu 2010 publikowaliśmy wywiad z prof. Szybalskim.

Wojciech Jankowski
Tekst ukazał się w nr 7 (323) 15-26 kwietnia 2019

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

©2011-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.