Lwowskie obchody Dnia Pamięci i Porozumienia

-a A+

8 maja, w 74. rocznicę zakończenia II wojny światowej, we Lwowie, w ramach obchodów Dnia Pamięci i Porozumienia władze miasta i obwodu lwowskiego, ukraińscy wojskowi, przedstawiciele korpusu dyplomatycznego i społeczności złożyli kwiaty i zapalili znicze pod krzyżem na Cytadeli, gdzie w latach okupacji hitlerowskiej znajdował się obóz koncentracyjny „Stalag 328”. Spośród 284 tys. jeńców wojennych zginęło tam ponad 142 tys. osób różnej narodowości.

Wspólnej modlitwie przewodniczyło duchowieństwo obrządku wschodniego i łacińskiego, w tym kapelan wojskowy archidiecezji lwowskiej ks. Roman Stadnyk.

– Przyszłość naszego narodu ukraińskiego leży w bezpieczeństwie zbiorowym, które można osiągnąć tylko wtedy, gdy każdy z nas wiernie wykonuje swoją pracę – zaznaczyła deputowana Rady Najwyższej Ukrainy Oksana Juryneć. Podkreśliła również, iż ważne jest, aby pamiętać: wojna to jest tylko zło, nędza i śmierć.

Konstanty Czawaga

Fot. Konstanty Czawaga

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

©2011-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.