26/04/2019 07:00

Wystawa Jacka Malczewskiego we Lwowie

W 165. rocznicę urodzin i 90. rocznicę śmierci Jacka Malczewskiego 19 kwietnia we Lwowskiej Narodowej Galerii Sztuki im. Borysa Woźnickiego została otwarta niezwykle atrakcyjna wystawa jego prac pt. „Wędrówka do siebie”.

18/03/2019 11:57

Wystawy jubileuszowe w Muzeum Historycznym. Część III

W monarchiach europejskich tradycyjnie orderami odznaczano tylko przedstawicieli stanu szlacheckiego. W XIX wieku nastąpiły jednak znaczne zmiany w strukturach społeczeństwa europejskiego i orderami zaczęto dekorować również przedstawicieli innych stanów.

09/03/2019 17:38

Wystawa ornatów we Lwowskim Muzeum Historii Religii

W przededniu okresu Wielkiego Postu we Lwowskim Muzeum Historii Religii została otwarta wystawa dawnego stroju liturgicznego obrządku łacińskiego pod tytułem „Quadragesima. Symbole ornatów Wielkiego postu“.

28/02/2019 12:34

Głos narysowany z więzienia

– Rysunki są dla mojego ojca jedynym sposobem wypowiedzi z więzienia. Dzięki nam jego głos będzie słyszany w wolnym świecie – powiedziała Julia Suszczenko, córka Romana Suszczenki, korespondenta ukraińskiej agencji Ukrinform, który został aresztowany podczas pobytu w Moskwie w 2016 roku i oskarżony przez rosyjskie władze o szpiegostwo. W czerwcu ubiegłego roku sąd skazał go na 12 lat kolonii karnej o zaostrzonym rygorze.

25/02/2019 11:57

Wystawy jubileuszowe w Muzeum Historycznym. Część II

Organizatorzy wystawy orderów zastosowali bardzo ważną zasadę, mianowicie prawie wszystkie przedstawione ordery i odznaczenia należały do mieszkańców Lwowa lub osób ściśle związanych z naszym miastem. Ten fakt podkreślono zaprezentowaniem na salach ich portretów ze zbiorów muzealnych. Każdy z portretów jest też dziełem sztuki, często pędzla najlepszych malarzy swojej epoki.

20/02/2019 12:14

Huculskie Madonny prof. Doroty Sak

W Kołomyi w Muzeum twórczości ludowej Huculszczyzny i Pokucia im. Jozafata Kobryńskiego otwarto wystawę prac Doroty Sak, prof. ASP w Łodzi im. Władysława Strzemińskiego. Ekspozycja odbywa się w ramach międzynarodowego projektu „Ekologiczne spojrzenie”, zapoczątkowanego przez wykładowców katedry tkactwa artystycznego Lwowskiej ASP.

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

©2011-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.