Program obchodów Święta Konstytucji 3 Maja we Lwowie

-a A+

Program lwowskich uroczystości z okazji 228. rocznicy Konstytucji 3 Maja.

godz. 9:15 Składanie kwiatów pod pomnikiem Adama Mickiewicza;
godz. 9:30 Przemarsz pochodem pod katedrę, po drodze składanie kwiatów pod pomnikiem Tarasa Szewczenki;
godz. 10:00 Uroczysta Msza św. w Bazylice Metropolitalnej pw. Wniebowzięcia NMP we Lwowie;
Około godz. 11:15 Koncert organowy w wykonaniu prof. Wiktora Łyjaka wraz z Lwowską Orkiestrą Kameralną „Akademia” pod batutą Igora Pyłatiuka;
godz. 19:15 (po Mszy św. w języku polskim o godz. 18:00) odbędzie się drugi koncert organowy.

Konsulat Generalny RP we Lwowie


Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

©2011-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.