We Lwowie wybrano prezesa i zarząd Klubu Aktywnych Studentów

-a A+

10 maja na poddaszu „Własna Strzecha” przy ul. Rylejewa 9 odbyło się pierwsze spotkanie grupy studentów i wolontariuszy – stypendystów Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”, w trakcie którego wybrano prezesa i zarząd klubu.

Nowym prezesem jednogłośnie został wybrany Eugeniusz Wołoszyn, student 5 roku Wydziału Ekonomicznego Lwowskiego Państwowego Uniwersytetu im. Iwana Franki, który pochodzi ze Strzałkowic k. Sambora.

Prezes wybrał nowych członków zarządu w składzie: Marta Nuckowska, Karina Wysoczańska, Ewelina Rybko i Władysław Kuczyński. Są to osoby, które na przełomie 2017/2018 roku zorganizowały m.in. Andrzejki we Lwowie, Młodzieżowe spotkanie kolędnicze „Z kolędą ku przyjaźni”, warsztaty fotograficzne „Zatrzymujemy moment” oraz sprzątanie cmentarza w Zimnej Wodzie.

Fot. Eugeniusz SałoPodczas spotkania rozmawiano nad nowym statutem i nazwą, a także rozwojem i dalszą działalnością klubu. Uzgodniono, że na razie będzie wykorzystywana nazwa „Lwowski Klub Aktywnych Studentów”, która z czasem zostanie zmieniona.

Również omówiono projekty, które zostaną zrealizowane do końca 2018 roku. Będą to m.in.: uporządkowanie miejsc polskiej pamięci, młodzieżowy obóz z okazji 100-lecia Niepodległości Polski, zajęcia z języka i historii polskiej, szkolenia z Microsoft Excel, warsztaty medyczne, Andrzejki oraz spotkanie opłatkowe.

- Z owocami naszej działalności można było zapoznać się przy realizacji poprzednich projektów, które zorganizowaliśmy jako „Młodzież ze Lwowa” – powiedział Kurierowi Eugeniusz Wołoszyn. – Mam nadzieję, że w kolejnych projektach weźmie udział więcej polskiej młodzieży ze Lwowa i obwodu lwowskiego. Będziemy starali się zaangażować również młode osoby, które nie posiadają polskich korzeni, ale działają przy różnych projektach organizowanych głównie przez Konsulat Generalny RP we Lwowie. Mamy dużo planów i wiele dobrych pomysłów, które, mam nadzieję, uda nam się wspólnie zrealizować – podsumował nowy prezes.

Przypomnijmy, że 25 kwietnia studenci polskiego pochodzenia spotkali się w Konsulacie Generalnym RP we Lwowie z przedstawicielami Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”, gdzie rozmawiano na temat reaktywacji Klubu Stypendystów, który w poprzednich latach zrzeszał polską młodzież we Lwowie i obwodzie lwowskim.

Eugeniusz Sało

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

©2011-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.