Spotkanie opłatkowe lwowskich kombatantów

-a A+

Centrum Polskiej Kultury Odra-Niemen-Dniestr zorganizowało spotkanie opłatkowe dla Polskich Kombatantów Wojny Światowej 1939-1945 i Osób Represjonowanych miasta Lwowa oraz członków i przyjaciół organizacji.

W restauracji Holly Bush przy ul. Rylejewa 9 dzielono się opłatkiem, składano sobie życzenia oraz wspólnie śpiewano kolędy z zespołem Galicia Folk Band. Ks. Jarosław Masiuk odprawił krótką modlitwę i poświęcił opłatek. Wszystkich obecnych przywitała konsul Joanna Lang.

- Czujemy się rodzinnie w tym gronie, bo większość z nas zna się od wielu lat – podkreślił Michał Kuc, wiceprezes Centrum Polskiej Kultury Odra-Niemen-Dniestr.

Na opłatku byli obecni aktywni kombatanci: Stefania Wójcik, Grzegorz Wiwer z małżonką oraz Stanisław Kawałek z Mościsk.

- Reszcie kombatantów zdrowie nie pozwala przyjeżdżać, więc my przyjeżdżamy do nich z prezentami – zaznaczyła Krystyna Frolowa, prezes Centrum Polskiej Kultury Odra-Niemen-Dniestr.

- Kombatantów lwowskich jest coraz mniej. Część osób nie może już przychodzić na spotkania, bo chorują i nie wychodzą z domu – dodał wiceprezes Michał Kuc.

Na zakończenie młodzi i starsi życzyli sobie nawzajem Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku.

Eugeniusz Sało

Fot. Karina Wysoczańska, Eugeniusz Sało

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

©2011-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.