02/08/2018 16:44

Intymne spotkanie z mistrzem Janem w Galerii Lwowskiej

Jeden z najbardziej znanych polskich twórców. Nauczyciel m.in. Wyspiańskiego, Mehoffera, Tetmajera i Malczewskiego. Plastyk, którego prace zna niemalże każde polskie dziecko. Jan Alojzy Matejko – bo to o nim mowa – „obchodzi” w tym roku 180. urodziny.

06/07/2018 14:29

Z kim warto przegrać?

Z Piotrem Sobotą, dziennikarzem i poetą, spotykam się w jednej z rzeszowskich kafejek. Wita mnie uśmiechnięty. – Mam najlepszy maj w życiu – słyszę do progu.

21/06/2018 14:32

Powstaje film o obronie Lwowa we wrześniu 1939 roku

Lwów, w odróżnieniu od Wilna czy Grodna, był znakomicie przygotowany do obrony. Miał bardzo dużo żołnierzy, dział, amunicji, w pewnej chwili były nawet dwa pociągi pancerne. Lwów był kluczowy również w tym sensie, że była przygotowywana obrona tzw. przedmościa rumuńskiego.

05/06/2018 15:57

O Przystanku Historia

Z prezesem IPN dr. Jarosławem Szarkiem rozmawiają Krzysztof Szymański i Wojciech Jankowski.

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

©2011-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.